Начало » Контакти » Обща администрация » Административно и информационно обслужване
Административно и информационно обслужване
Длъжност  Имена Вътрешен тел. номер  Външен тел.номер  Кабинет  Ел.поща 
Началник отдел  Стоянка НИКОЛОВА  122  04741/69-32 ул. Д.Благоев 7, ет.3 [email protected]
Специалист ГРАО  Димитринка ГЕОРГИЕВА  212  04741/69-12 ул. Д. Благоев 7, ет.3  [email protected]
Деловодител  Валентина ЯНЕВА  226  04741/69-26 ул. Д. Благоев 7, Център за административно обслужване [email protected]