Начало » Контакти » Кметове и кметски наместници
Кметове и кметски наместници

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

ВОДЕН 

Стоянка ЧАКЪРОВА  

0478/2235, 0879996023  [email protected]  8751, с. Воден, ул. „Нико Пехливанов" № 69В 

ГОЛЯМО КРУШЕВО 

Димо РЕКАЛОВ 

04744-22-66 [email protected] 8729, с. Голямо Крушево, „Пеньо Пенев" 31
МАЛКО ШАРКОВО

Тодорка МЕТАКСОВА 

04745-3261, 0879996028 [email protected] 8751, с. Малко Шарково, ул. „Димитър Благоев" № 23
МАМАРЧЕВО

Марчо ДОБРЕВ 

04743-2325, 0879996031 [email protected]  8743 с. Мамарчево, ул. „Георги Мамарчев" № 7 
ПОПОВО

Ангел АПОСТОЛОВ 

04746-2230, 0879996029 [email protected]  8735, ул. „Г. Димитров" 17 
СТЕФАН КАРАДЖОВО

Димитър ДИМИТРОВ 

04742-2226, 0879996024 [email protected] 8725 с. Стефан Караджово, ул. „Стефан Караджа" 21 
ШАРКОВО Иван АПОСТОЛОВ  04745-3221, 0879996026 [email protected] 8753, с. Шарково, ул. „Атанас Ангелов" № 6 

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ  

ВЪЛЧИ ИЗВОР  

Васко КЪРМЪЗОВ  04749-3375,   [email protected]    8723, с. Вълчи извор, ул. „Георги Димитров" № 3А 

ГОРСКА ПОЛЯНА  

Стоян МИХОВ  04749-3367, 0879996030  [email protected]  8721, с. Горска поляна, ул. „Девети септември" № 1 

ДЕННИЦА 

Милена СТАМОВА  04747-2266, 0879996039  [email protected]  8726, с. Денница, ул. „Девети септември" № 2

ДЪБОВО   

Костадин ИВАНОВ  04742-2466, 0879996041  [email protected]
8736 с.Дъбово, ул. „Рила" № 6 

ЗЛАТИНИЦА 

Димитър БЪЧВАРОВ  04743-2571, 0879996040  [email protected]  8746, с. Златиница, ул. „Георги Димитров" № 16 

ИГЛИКА  

Станка ТАБУРОВА  04745-3289, 0879996069  [email protected]  8744, с. Ситово, ул. „Бяло море" № 1 

КАМЕН ВРЪХ  

Красимир БОДУРОВ  04742-2349,  [email protected]  8728, с. Камен връх, ул. „Пирин" № 25 А 

КРАЙНОВО  

Ангелина ВАСИЛЕВА  04748-2370, 0879996033  [email protected]  8752, с. Крайново, ул. „Пирин" № 25 

ОМАН  

Мара НИКОВА  04747-2366,  [email protected]  8727, с. Оман, ул. „Иван Даскалов" № 5 
РУЖИЦА  Красимир КОСТОВ  04749-3230, 0879996036  [email protected]  8722, с. Ружица, ул. „Георги Димитров" № 1 

СИТОВО  

Станка ТАБУРОВА  04745-3289, 0879996069  [email protected]  8744, с. Ситово, ул. „Бяло море" № 1 

СТРАНДЖА  

Иванка ЧАЛЪМОВА  04748-2219, 0879996034  [email protected]  8758, с. Странджа, ул. „Кирил и Методий" №1