Начало » Проекти на Община Болярово » "Енергоефективна реконструкция на сградата на НЧ "Ана Маймункова" с. Воден, община Болярово
"Енергоефективна реконструкция на сградата на НЧ "Ана Маймункова" с. Воден, община Болярово

 

 

"Енергоефективна реконструкция на сградата на НЧ "Ана Маймункова" с. Воден, община Болярово

 Договор № BG-RRP-4.020-0025-C01/28.05.2024г.

 


 

Оперативна програма: Национален план за възстановяване и устойчивост

Приоритетни оси: Нисковъглеродна икономика

Наименование на процедура: ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

Код на процедура: BG-RRP-4.020

Срок на изпълнение: 30 месеца
 
Кратко описание на проекта/информацията  
Проектното предложение предвижда изпълнение на мерки за енергийно обновяване на НЧ "Ана Маймункова", намираща се в село Воден, община Болярово на улица „Н. Пехливанов" №69. Проектът предвижда подмяна на дограмата на сградата, топлоизолация на стените и покрива, оптимизация на осветителната система, изграждане на термопомпи-инверторни мултисплит системи за отопление и охлаждане.
Проектът попада в компонент 2 на процедурата за набиране на проектни предложения.

Цел/и на проекта/информацията

Целта на проекта е енергийно-ефективна реконструкция на сградата на Читалище "Ана Маймункова" с .Воден, община Болярово.
Конкретни цели, които ще бъдат постигнати са: подобряване на енергийните характеристики на сградата на Читалище "Ана Маймункова" с.Воден, достигане на клас за енергопотребление "А" след прилагане на енергоспестяващи мерки в сградата, постигане на над 30 % спестяване на първична енергия, намаляване на разходите за експлоатация на сградата, повишаване на степента на комфорт на посетителите, намаляване на емисиите на въглероден двуокис, спазване на "принципа за ненанасяне на значителни вреди", подобряване на достъпната среда в сградата за хора със специални потребности.
  
 
Дата на стартиране: 28.05.2024                                                                             Стойност на проекта: 989 988.35 лв. т.ч.     
Срок за изпълнение: 30.06.2026                                                                            Съфинансиране: 55 320.00 лв.

 

 

29.05.2024г. В община Болярово започват работа по важни проекти
Прочети още на: https://bnr.bg/starazagora/post/101997884

29.05.2024г. Предстои ремонт на читалището в село Воден

Прочети още на: https://radio999.bg/yambol/predstoi-remont-chitalishteto-selo-voden

28.05.024г. С близо 1 млн лева ремонтират 130-годишното читалище във Воден

Прочети още на: http://www.yambolnews.net/drugosti/item/53020-1-130

28.05.2024г. Болярово получи над 1,5 млн. лева от държавата за ремонти на читалището в село Воден и сградата на общинската администрация

Прочети още на: https://bezpartien.bg/bolyarovo-poluchi-nad-15-mln-leva-ot-darzhavata-za-remonti-na-chitalistheto-v-selo-voden-i-sgradata-na-obsthinskata-administracziya/

28.05.2024г. Болярово получи над 1,5 млн. лева от държавата за ремонти на читалището в село Воден и сградата на общинската администрация

Прочети още на: https://pronewsdobrich.bg/bolyarovo-poluchi-nad-15-mln-leva-ot-darzhavata-za-remonti-na-chitalishteto-v-selo-voden-i-sgradata-na-obshtinskata-administratsiya-p462747 

29.04.2024г. Предстои основен ремонт на читалището в село Воден, което е най-старото в община Болярово

Прочети още на: https://www.bta.bg/bg/news/lik/662115-predstoi-osnoven-remont-na-chitalishteto-v-selo-voden-koeto-e-nay-staroto-v-obs