Начало » За общината » Култура » Бележити българи
Бележити българи

Иван Николов Морфов 

инженер и дългогодишен ректор на Русенския университет

 

Иван Николов 

летец - изпитател, завършил 2 военни академии в СССР, полковник от запаса

 

Атанас Стойков

академик /син на даскал Стойко/


Петър Атанасов Квасников 

с.н.с. към БАН - помощник технически ръководител на яз. „Малко Шарково" и главен инженер на „Водстрой" по изграждане на напоителната система към язовира

 

Проф. Дженко Иванов Даскалов

през различни периоди е бил декан на факултет „Механизация на селското стопанство" гр. Русе, ръководител на катедра „Земеделска техника" и директор на Техническия колеж в гр. Ямбол.Има издадени учебници, учебни помагала, ръководства, монографии и много научни публикации. Автор е на много изобретения, за което е награден със златна значка „Почетен изобретател". Разработената с негово участие сеялка за директна сеитба „СДД-8" е получила златен медал на техничестия панаир в гр. Пловдив през 1982 г. Под негово ръководство са защитили докторски степени десетки докторанти. Има изключителни заслуги за изграждане на материалната база на катедра „Земеделска техника", на факултет „Механизация на селското стопанство" и на Техническия колеж в гр. Ямбол. За успехите си проф. Даскалов е награждаван с орден „Кирил и Методий" II степен и много други награди.