Начало » ОКОЛНА СРЕДА » Процедури по ОВОС,КР и СЕВЕЗО » Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС
Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС
Публикувано на 10.01.2022г.

Публикувано на 02.09.2021г.