Начало » За общината » Култура » Детски фолклорен събор „Върбова свирка свири”
Детски фолклорен събор „Върбова свирка свири”

 

          

                        
 
 

Национален детски събор "ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ"

  

Болярово, 1 юни 2019 г.

 

СТАТУТ

 

Детският фолклорен събор "ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ" в гр.Болярово се организира за двадесет и втори път под патронажа на кмета на Общината г-н Христо Христов.

Посвещава се на популярната тракийска певица Елена Граматикова и на богатството и красотата на странджанския фолклор.

Организатори на събора:

 • РАО "Тракия"- гр.Стара Загора
 • Общество за фолклор - гр.Стара Загора
 • Община Болярово
 • Читалище "Възраждане"- гр.Болярово
 • Дружество"Тракия" - гр.Болярово

Цел на събора:

 • Да се съхрани и популяризира странджанското фолклорно наследство
 • Да се приобщи младото поколение към съкровищницата на българския фолклор
 • Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования
 • Да се осъществи приемственост между поколенията

Условия за участие:

 • В рамките на събора е конкурса "С песните на Елена Граматикова"
 • В конкурсната програма участниците могат да се включат и с песните на Калинка Згурова , Донка Бумбалова и Манол Михайлов, които са сред учредителите на този събор
 • Участниците могат да се включат в събора и с инструментални /индивидуални и колективни/ танцови изпълнения, обреди и обичаи
 • Музикалният съпровод е от участниците и е по тяхно желание / с оркестър или на запис/
 • Редът на явяването се определя от организаторите, ако няма предварителна заявка от участниците
 • Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения в края адрес до 23.05.2019 г. или по електронната поща.

Класиране и награди

 • Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти- музиковеди и фолклористи
 • При певческите групи участниците се класират в две групи:
  • за автентичен фолклор
  • за обработен фолклор
 • Всички участници получават грамота
 • Класираните изпълнители получават парична награда и грамота
 • Изпълнителите се класират в три възрастови групи за всеки клас
  • изпълнители до 8 години
  • изпълнители от 9 до 14 години
  • изпълнители от 15 до 19 години (задължително изпълняват 2 куплета от бавна песен)
 • Във всяка възрастова група се присъжда първа, втора и трета награда
 • При индивидуалните изпълнители се присъжда и поощрителна награда
 • По преценка на журито наградите могат да се дублират
 • Присъжда се:
  1. Една специална награда на кмета на Община Болярово г-н ХРИСТО ХРИСТОВ
  2. Приз "ЕЛЕНА ГРАМАТИКОВА" при индивидуалните изпълнители на народни песни

Ръководство и финансиране

 • Подготовката и провеждането на събора се извършва от ораганизационен съвет под председателството на кмета на общината
 • Финансирането за 2019 г. е от спонсори и бюджета на общината
 • Организаторите осигуряват закуска на всички участници в деня на събора / при получена предварителна заявка с броя на участниците /
 • Пътните разходи са за сметка на участниците

Място на провеждане

 • Градски парк
 • Дата на провеждане - 1 юни 2019 година

Регламент за участие

 • Индивидуални изпълнители
  • певци 6 минути
  • свирачи 6 минути
 • Певчески групи 8 минути
 • Инструментални групи и оркестри 10 минути
 • Танцови състави 15 минути
 • Народни обичаи 10 минути

Програма на събора

 •  9:30 часа - начало на конкурсната програма
 • 11:30 часа - поздравления
 • 12:00 часа - изпълнения на гостуващи състави
 • 18:00 часа - обявяване на наградените

 

За допълнителна информация и изпращане на заявки:

8720 гр.Болярово

Община 

Отдел "Хуманитарни дейности"

За НДФС "Върбова свирка свири"

Тел: 04741/ 60-44 ; 61-54; e-mail:[email protected];

facebook: Ndfs Varbova Svirka Sviri