Начало » Общински съвет » Постоянни комисии към ОС
Постоянни комисии към ОС

I. Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Петкова

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Веселина Ганева

2. Красимир Григоров 

 3. Димитър Димитров

4. Мария Тодорова

II. Постоянна комисия към ОбС Болярово по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, устройство на територията 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Трифонов

ЧЛЕНОВЕ:

1. Златина Петкова

2. Стоянка Ставрева

III. Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Тодорова

ЧЛЕНОВЕ:

1. Веселина Ганева

2. Янко Анев

3. Красимир Григоров

4. Петър Христов