Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОДПИСАН Е ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

15 Януари 2009

Подписан е ДОГОВОР за безвъзмездна финансова помощ

Янка Микова

На 12 януари в София кметът на община Болярово Христо Христов подписа Договор с МОСВ за безвъзмездна финансова помощ за проект № 58-131-101-101 „Създаване на условия за подобряване на базисната инфраструктура в гр. Болярово, община Болярово”. Проектът е одобрен за финансиране по Процедура № BG 161РО005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Безвъзмездната финансовата помощ е в размер 123,500 лв.

Дейностите по проекта обхващат предпроектни проучвания, подробни устройствени планове, работни проекти и всичко необходимо за започване на строителство.

  •