Начало » Новини » Новинa
Актуално
НОВ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА”, ОБЩИНА БОЛЯРОВО

19 Януари 2009

Нов одобрен проект за ОУ „Стефан Караджа”, община Болярово

Да празнуваме заедно Банго Васил

Дора Карагьозова - учителка

Традиционната култура (приказки, песни, предания, празници и обичаи) е един от основните стълбове за запазване идентичността на всеки етнос. Отмирането на тази култура означава скъсване на мостовете между млади и стари, а това от своя страна води до засилване на асимилацията и акултуризацията. За съжаление младите роми в значителна степен са се откъснали от традиционната култура на своите предци.

За да се издигне етническото самосъзнание на ромските ученици чрез запознаването им с ромската култура и да се преодолеят предразсъдъците срещу ромите от страна на другите етноси, ОУ „Стефан Караджа” - с. Стефан Караджово, представи и спечели проект пред Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси (НССЕДВ) към Министерски съвет. Темата на проекта е „Да празнуваме заедно Банго Васил”. Общата му стойност е в размер на 420 лв. като финансовата подкрепа от страна на НССЕДВ е 313 лева, а останалата сума се предоставя от училището.

Проектът е насочен основно към учениците от ОУ „Ст. Караджа”, с. Стефан Караджово, общ. Болярово, в което се обучават деца от селата Стефан Караджово и Попово. От общо 69 ученици в училището учат 57 роми. Затова чрез възпроизвеждането на празника Банго Васил се цели да се засили интелектуалната и емоционална активност на децата и да се създаде благоприятна среда за опознаване на другите етноси, като едновременно с това се създават трайни приятелства и се преодоляват етническите предразсъдъци. Познаването на ромския фолклор ще помогне на всички ученици да осъзнаят значимостта на общите елементи в традициите на различните етноси в България.

Проектът представлява възстановяване на ромския празник Банго Васил, при който се спазват всички елементи на обичая – участници, облекло, основни дейности, традиционна храна, поднасяне на този празник, песни и танци. Учениците от І–ІV клас представят драматизация на легендата за Банго Васил – как той спасява ромите. След това около празничната трапеза учениците от V-VІІІ клас показват йерархията в ромското семейство и ролята на всеки негов член в празника. Учениците изпълняват и традиционни песни и танци. Празникът завършва с покана към всички ученици на празнична трапеза, включваща традиционни ромски гозби – печено пилешко месо, сърми, баници с късмети, сладки баници, питки, ядки. Всички ястия са приготвени в домашна обстановка с общите усилия на ученици, учители и родители. На учениците се раздават и отделно приготвени торбички с лакомства.

Така представеният обичай Банго Васил обогатява училищния живот и повишава желанието на учениците да се включват в извънкласните му дейности. В изпълнението на песните и танците участват деца и от двата етноса, което спомага за тяхното опознаване и сближаване. Участието на родителите помага за заздравяване на връзката между семейство и училище и засилва ролята им като фактор във възпитателния процес.

С този празник поставяме началото на традиция за отбелязване на празниците на двата етноса (българи и роми), с което ще обогатим културния живот на училището.

  •