Начало » Новини » Новинa
Актуално
В БОЛЯРОВО СЕ ОСИГУРЯВАТ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

20 Януари 2009

В Болярово се осигуряват нови работни места

Янка Микова

Община Болярово има подписан договор с Бюрото по труда за 38 безработни лица по програмата „От социални помощи към временна заетост”, които са с различна продължителност на работа и с различно работно време, сподели зам.-кметът на общината Жельо Желев. От 1 януари по тази програма са започнали работа първите 11 човека, а останалите 27 ще бъдат назначени от 1 март.

Едновременно с това ще продължи да действа и Програмата по аварийните работи за справяне с тежките зимни условия. По нея работят 21 души, като продължителността й е 3 месеца /до 31 март/. Поради направени финансови икономии и по заявка на общината от Регионална служба - Бургас са били осигурени допълнително 12 работни места. Общо по тази програма са заети 33 безработни на 6-часов работен ден.

Общината работи усилено и за стартирането на програмата „ Социални услуги в семейна среда”. Продължителността й е 2 години, а обслужваните хора няма да заплащат допълнително за услугата. Във връзка с това е направена заявка за 30 безработни, които да работят в 14 населени места на територията на общината. Всеки назначен човек ще обслужва най-малко двама нуждаещи се от социални грижи. Документите на хората, които желаят да ползват програмата, са подадени в дирекция „Социално подпомагане” за анкетиране. Очаква се до края на месец януари тя да стартира и да обхване безработни, които не са на социално подпомагане.

  •