Начало » Новини » Новинa
Актуално
ИЗКУСТВОТО - МОСТ, КОЙТО СБЛИЖАВА

27 Януари 2009

Изкуството - мост, който сближава

Бинка Величкова

Всепризнато е въздействието на изкуството върху душевността - и на подрастващите, и на възрастните. А когато го творят деца в процеса на неговото създаване се стапят ледовете на всякакви различия: етнически, расови, социални...

На 10 януари 2009 г. в София беше подписан договор за сътрудничество и съвместна дейност по проект Техническа помощ при изпълнението на компонент „ Образование от многогодишен ФАР-проект”. Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите - между „Хюмън Дайнамикс”, представена от Ивелина Диловска /възложител/ и СОУ „Д-р Петър Берон”, представено от директора Васил Гаджуров /изпълнител/.

Разработеният проект е с наименование „ Искам да зная и умея да творя” от екип в състав: Васил Гаджуров, Бинка Величкова, Иванка Буденова. Времетраене 4 месеца /от 10.01 до 13.05. 2009г./. Стойността на исканата сума е 2340лв. Изборът на съответните извънкласни дейности е на базата на предпочитанията, изразени от учениците в целевата група /45 ученици/. Тези занятия ще спомогнат за ангажирането на децата в области, към който проявяват интерес, а това би рефлектирало върху редовното посещаване в учебните часове.

Целите и задачите на този проект в най-общи линии се свеждат до включване на талантливи ученици от двата етноса (български и ромски) за прилагане на системно усвояваните в периода на обучение умения да пеят, танцуват, драматизират, апликират и да изобразяват различни изделия от приложни материали. Работата по този проект ще спомогне за развитието на етническото възпитание при тези деца, ще засили социалната интеграция между тях. Освен всичко това - и постигане на по-отговорно отношение при децата роми към учебния процес и живота в училището.

Създадени са и вече функционират извънкласни форми при учениците от начален етап: клуб ”Сръчко”, група за български и ромски фолклор „Пея и танцувам”, както и драматичен състав, в който освен по-малките участват и ученици от пети и шести клас.

Работата във всяка от тези форми ще спомогне за подобряване на отчетната дейност, която е в пряка връзка с изучаваните от училищата дисциплини (изобразително изкуство, домашен бит и техника, литература и музика). Реализирането на дейностите включва работа в екип, както и прилагане на интерактивни техники, съобразени с интересите на децата и техните умения. Наш партньор по проекта е „Младежка неправителствена организация”, в която членуват родители на много ученици от училището.

Децата обичат да творят, да създават, да се чувстват значими и неповторими. Насърчаването на техните таланти е задача и призвание на ръководителите на съответните форми: Мария Тодорова, Пролетка Петрова, Бинка Величкова. А когато човек от рано повярва в своите способности, той се стреми да ги развива, обогатява и усъвършенства. Чрез магията на творчеството нека в душите на ромските и българските ни възпитаници се разгори огънят на родолюбието, хуманизма, добротата! В името на приятелството между тях, в името на бъдещето!

  •