Начало » Новини » Новинa
Актуално
В БОЛЯРОВО УСИЛЕНО СЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ„ЧРЕЗ ИЗКУСТВО КЪМ ПРОМЯНА”

10 Февруари 2009

В Болярово усилено се работи по проект„Чрез изкуство към промяна”

Ромите прекадяват за здраве и благополучие на Йордановден

Десислава Атанасчева

Във връзка с дейностите по първия етап от проекта на Общинското училищно настоятелство „Чрез изкуство към промяна” в Болярово се проведе междинна среща с учениците от СОУ „Д-р Петър Берон”.

Децата от двата етноса споделиха своите виждания по отношение на общите и различните моменти в бита и културата им. Те изложиха презентации по четири теми: „Сватбата - общото и различното”, „Как се празнува Банго Васил – ромската Нова година”, „ Народните на два етноса” и „Известни личности от ромски произход”.

Първи се представиха децата, които са изследвали народните храни. Те обясниха как се посява, събира и съхранява зърното. Трябва да се знае, че смляното брашно не се меси веднага, а трябва да отлежи 18 дни. Първите хлябове се раздават на по-бедните съседи. Разказаха още, че в миналото хлябът се пече един път в седмицата. Правен е с квас /тесто/ от предходната седмица. Замесва се в нощува /дървено корито/. След като стане готов се чупи на комати. Хлябът се повива в тъкана кърпа, наречена месал. Празничните хлябове се украсяват с фигури, които символизират различни берекети. Печат се в пещи или фурни. Баниците се точат на синии. Градинските овошки се берат, като плодовете им се сушат на ошав, или се консервират на мармалад.

Интересна бе темата за Коледа. Българчетата разказаха как празнуват този светъл празник в семействата си. Броят на приготвените ястия за коледната трапеза е седем. Преди да започне вечерята трапезата се прекадява с тамян, за да се прогонят злите сили. След това се прекадява цялата къща, дворът и животните - за здраве и благополучие на всички. Обредната пита се разчупва от най-възрастния. Коледари идват да пеят и благославят стопанина. Ромчетата споделиха, че при тях не се прекадява на Коледа, а на Йордановден. Ястията при тях пак са седем, но питата се разчупва от родителите на две. Който от дамата отчупи по-голямо парче, той, според поверието, трябва да носи повече пари в къщата.

С много настроение бе разказано как се празнува Банго Васил. Този празник се тачи от ромите. На 13 срещу 14 януари се приготвят новогодишните ястия. Задължителни за трапезата са бобът, сърмите и питите. Децата и по-младите хора целуват ръка на най-възрастния, той ги благославя и тогава сядат на софрата. Вратата се заключва. Когато след 12 часа дойдат гости, те трябва да изпеят песента за Банго Васил, за да ги пусне стопанина.

Ромите са християни или мюсюлмани, като всеки тачи празниците според религиозния календар.

Гергьовден се празнува както от българи, така и от роми. Ромската традиция е доста различна. На 5 срещу 6 май се палят свещи на рогчетата на агнето. То се коли в 6,00 сутринта и всички целуват ръка на този, който го е заклал. След вечерята се събират кокалите от агнето, за да се гадае по тях. Ако кокалите са тъмни, означава че годината ще е плодородна, ако се бели - не е добър знак. След това се хвърлят във вода за късмет.

Сватбата също е много различна. Тя се празнува три дни. Първо се прави байрак за булката, като се украсява с пуканки, краваи и монети. Булката се взима от семейството на мъжа. След като родителите му я одобрят, тя се връща да приспи за последно в бащината си къща. В тази последна вечер тя си къносва ръцете и краката с червена кана.

На срещата се представиха и по-известни ромски личности: поетесата Сали Ибрахимова, професор доктор Чирков и др.

На срещата присъстваха: ръководителят на проекта и председател на Общинското училищно настоятелство София Минева, педагозите от СОУ „Д-р Петър Берон” Мария Маринова и Нели Христова.

Проект „Чрез изкуство към промяна” на Общинското училищно настоятелство е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Европейския социален фонд чрез Министерството на образованието и науката по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”.

  •