Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

10 Февруари 2009

Още нови работни места

Десислава Атанасчева

Община Болярово кандидатства по национална програма „Услуги в семейна среда”. Направена е заявка от „Бюрото по труда” Елхово за 25 лица, съобщи зам.-кметът на общината Жельо Желев.

От тези 25 човека за Болярово от Регионална служба по заетостта - Бургас са разпределени само 9, които са крайно недостатъчни. Тези 9 назначени ще се грижат за по двама човека на 8 часов работен ден. Ще бъдат обслужвани общо 18 нуждаещи се, въпреки че общината е подала в „Социални грижи” - Болярово списък за 50 човека. Назначените по тази програма са недостатъчни, като се има предвид, че над 80% от населението са пенсионери и над 50% са хора, които се нуждаят именно от тази социална услуга. Особено тежко е положението в малките населени места, които са под 100 души и са отдалечени от общинския център. Във връзка с това е направена допълнителна заявка до изпълнителния директор на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика г-н Ушев специално за община Болярово да бъдат осигурени допълнително 11 работни места.

Заявката е одобрена. Новите работници ще бъдат назначени в малките и погранични села, където има най-голяма нужда от тази услуга. Така във всяко населено място ще има работа поне за един човек.

  •