Начало » Новини » Новинa
Актуално
В БОЛЯРОВО ОБСЪДИХА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОДИНА

12 Февруари 2009

В Болярово обсъдиха проектобюджета за 2009 година

Финансовият план е с макрорамка 4500000лв., което е с 900000 лв. повече от миналата година

Янка Микона

С анализ на проектобюджета за 2009 г., направен от кмета на общината Христо Христов, започна публичното обсъждане. Макрорамката е 4500000 лв., което е с 900000 лв. повече от началния бюджет на предходната година. 70% ще постъпят от държавния бюджет, собствените приходи са 23%, а преходния остатък – 7%. Поддръжка на инфраструктура, социално осигуряване и грижи, образование, култура и спорт, изготвяне и съфинансиране на проекти – това са дейностите, които бяха посочени от него за приоритетни през 2009 г., като акцентира и +върху заложените по-мащабни мероприятия. За резерв са предвидени 100000 лв.

Мария Янчева, директор на дирекция „Административно-финансова” обърна внимание, че най-голям дял в разходите по бюджета заема функция „Социално осигуряване и грижи” с 35% и 1589188 лв. Следват функция „Общи държавни служби” с 23% и 1039143 лв., функция „Образование” със 17% и 774076 лв., функция „Благоустрояване и комунално стопанство” с 9% и 420000 лв., функция „Култура” с 4% и 185547 лв., функция „Икономически дейности” с 6% и 297900 лв., функция „Отбрана” с 2% и 77052 лв., функция „Здравеопазване” с 1% и 17094 лв. и резерв за местни дейности – 2% или 100000 лв.

Инвестиционната програма на общината предвижда капиталовите разходи да достигнат 575483 лв., разясни главният специалист от ТСУ Васил Палов. От тях 377700 лв. са целеви субсидии от централния бюджет, а останалите 197783 лв. са от общински приходи и преходен остатък. Предвижда се разходите за основни ремонти да достигнат 399383 лв. За доставка на компютри и хаурдер се планират 12500 лв., за придобиване на съоръжения – 71000 лв., за стопански инвентар – 2600 лв.и за инфраструктурни обекти – 53000 лв. От голямо значение е предварителната проектна готовност, затова общината заделя 37000 за проектно-проучвателни работи.

На публичното обсъждане на проектобюджет 2009 присъстваха: кметът на общината Христо Христов, зам.-кметът Жельо Желев, председателят на ОбС Димитър Желев, секретарят Ангел Тодоров, директори на дирекции, представители на различните отдели, председателите на постоянните комисии към ОбС, кметове и кметски наместници, директори на училища и детски градини, представители на НПО, читалища, здравеопазване, граждани и медии.

Отношение по проктобюджета взе Димитър Дичев – директор на ОУ „Стефан Караджа”. Той приветства общинското ръководство за добре балансирания проект за бюджет и предложи през месец май или април да се проведе конференция на тема „Общинският бюджет и доброто управление на общината”. Секретарят Ангел Тодоров поиска при възможност да се ремонтира сградата на киносалона в града. Кметовете Елена Анева, Марчо Тодоров и Трифон Милчев изразиха съгласието си с предложената инвестиционна програма.

В заключение кметът на общината Христо Христов подчерта, че основната задача на общинската администрация ще бъде както ефективното разходване на бюджетните средства, така и непрекъснатото разкриване на допълнителни бюджетни приходоизточници - вътрешни и външни.

  •