Начало » Новини » Новинa
Актуално
СРЕЩА НА БЧК В БОЛЯРОВО

13 Февруари 2009

Среща на БЧК в Болярово

Янка Микова

По инициатива на Областния съвет на БЧК в Болярово се проведе среща с членовете на червения кръст. Срещата откри председателят на Общинския съвет на БЧК София Минева, която благодари на гостите за проведената коледна кампания „Деца помагат на деца”, защото по този начин са били подпомогнати социално-слаби и многодетни семейства.

Добриела Праматарова, специалист в ОС на БЧК, запозна присъстващите с основните принципи на БЧК. Изясни се структурата на Националната организация на Българския червен кръст, обсъдиха се насоките за работа и дейността на ОС на БЧК – Болярово през следващите четири години, разясни се и Календарния план на заседанията на ОС за 2009 г.

Директорът на Областния съвет на БЧК – Ямбол инж. М. Филипов представи Етичния кодекс на Българския червен кръст. Целта на кодекса е да определя етичните стандарти и норми и да утвърждава принципите на червенокръстката дейност, основани на етичен модел за червенокръстка работа в полза на уязвими групи в обществото. Разясниха се правата и задълженията на доброволците.

В края на срещата председателят на ОС в Болярово София Минева изрази подкрепата, която местните дружества чрез дейността си ще оказват в работата на най-голямата хуманитарна организация в страната.

  •