Начало » Новини » Новинa
Актуално
„УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА” В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

18 Февруари 2009

„Училището – желана територия на ученика” в община Болярово

Янка Микова

На 17 февруари в Болярово се състоя общинския етап на Националната конференция „Училището – желана територия на ученика”. Представиха се доклади от двете учебни заведения на територията на общината.

Председателстващата конференцията София Минева – директор на дирекция „Хуманитарни дейности и инвестиционна политика” – подчерта качествено новия подход на педагогическите екипи при подготовката на разработките. Акцентът на конференцията тази година касае постигането на по-високи резултати в учебната и възпитателна работа като се разработва и прилага по-ефективна и резултатна проектна методика.

Гости на форума бяха доцент д-р Стефка Динчийска – преподавател в Тракийския университет – Стара Загора, кметът на общината Христо Христов, секретарят – Ангел Тодоров, директорите на училищата и ЦДГ „Здравец”, общински съветници, ученици, родители и медии.

Кметът Христо Христов приветства форума и анализира постигнатото досега. Изрази увереност, че показаните методически разработки ще са крачка напред в развитието на просветата в общината. Изказа благодарност към всички преподаватели за самоотвержения им труд, благодарение на който се постига по-качествено образование. Заяви, че местната власт винаги е отворена за проблемите на учебните заведения в полза на децата на община Болярово.

За трети пореден път конференцията се провежда под научното ръководство на доцент д-р Стефка Динчийска, която във встъпителното си слово заяви, че все повече и все по-уверено се говори за качество на образованието. Тя наблегна, че личният опит на всеки учител, споделен чрез тези форуми, би могъл да се превърне в иновация. Не може един творчески процес да се развива хаотично. Затова е необходимо педагогическо управление и иновационен подход. Това е един от начините училището да се превърне в желана територия.

Представиха се пет педагогически разработки. Своят опит споделиха учителите от двете училища на територията на общината. Красимира Николова от ОУ „Стефан Караджа” представи презентацията „Българските народни носии и фанфари – реализация на една мечта”, Венета Гинчева от същото училище презентира „Ромските празници – начин за мотивация”. СОУ „Д-р Петър Берон” се изяви чрез интересните презентации „А на нас ни се играе”, подготвена от Галина Петкова и Златка Ламбова, „ При нас е весело” от Пролетка Петрова и Мария Тодорова и „Интегриране на ученици от ромски произход чрез работа по проекти в часовете по информационни технологии” от Николина Танева и Ангелина Гаджурова.

Изключителен интерес предизвикаха разработките на Красимира Николова и Венета Гинчева от Стефан Каладжово и на Галина Петкова и Златка Ламбова от Болярово, чиито презентации ще бъдат представени на областно ниво – Ямбол.

В края на конференцията всички гости и участници се обединиха около тезата, че с настоящото издание е постигнат качествено нов подход при представянето и интерпретирането на педагогическата практика. Секретарят на общината Ангел Тодоров награди изявилите се педагози.

  •