Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОЧИСТЕНА Е ЮЖНАТА ЧАСТ НА РЕКА ПОПОВСКА В БОЛЯРОВО

29 Април 2009

Почистена е южната част на река Поповска в Болярово

Съставени са 2 акта и са връчени 9 предупреждения за санкции

Янка Микова

Във връзка с обявеното пролетна почистване се организира и почистването на р. Поповска в гр. Болярово, стана ясно от зам.-кмета на общината Жельо Желев. Тя е най-голямата река на територията на общината, затова от особено значение е да се поддържа в екологично добро състояние.

След миналогодишното почистване, когато по проект от Министерството на регионалното развитие и благоустройство се вложиха 1500000 лв., от които 500000 само за Болярово, задължение на общината е да не се допуска създаването на временни сметища по поречието на реката. Във връзка с това се почисти нейната южна част, като се използва наличната общинска техника. Съставиха се два акта на собственици на животни, които са изхвърляли органични отпадъци по поречието й. Връчиха се и 9 предупреждения за санкции на жители от общината. Актовете се издават съгласно Наредба № 2 на ОбС Болярово.

След почистването на реката по проекта през миналата година дигите й в двете населени места бяха залесени с 600 тополови дръвчета. Сега, в началото на месец април, по поречието на р. Поповска в града, на местата, където дръвчетата не са се хванали, се засадиха 120 фиданки, взети от разсадника в Болярово. С 200 акации бяха залесени и дигите в Попово след почистването на реката през 2008 г.

Главното, на което общината държи, сподели още зам.-кметът, е да се запази постигнатото до тук и да не са допускат замърсявания.

  •