Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

30 Април 2009

Вероизповедание и състояние на гробищните паркове в община Болярово

Янка Микова

На осемнадесетото си заседание на ОбС обсъди и прие докладна записка, внесена от секретаря на общината Ангел Тодоров, за организацията на работата на общинската администрация по изпълнение разпоредбите на Закона за вероизповеданията и информация за състоянието на гробищните паркове на територията на общината, като прие Наредба № 14 за гробищните паркове и погребално-обредната дейност. Знае се, че традиционното вероизповедание в РБ е източното православие. Негов изразител и представител е Българската православна църква. На територията на общината са регистрирани 15 църковни настоятелства – Болярово, Стефан Караджово, Денница, Оман, Камен връх, Малко Шарково, Воден, Странджа, Крайново, Мамарчево, Шарково, Ситово и Иглика, Златиница, Попово и Дъбово. Църковни имоти имат повечето населени места.

През 2008 г. са извършени ремонти на църквите в Камен връх за 69000 лв. и в Златиница за 62000 лв. Параклиси са построени във Вълчи извор за 15000 лв. в църковно дворно място; в Иглика – в място, предоставено от общината и със средства от дарител; Крайново - също със средства на дарител. В общината ръкоположени за свещеници са - свещеник Никола Костов и свещеник Димитър Иньов.

В боляровския район са регистрирани 7 поделения на Евангелската петдесятна църква. В Болярово, Шарково, Мамарчево и Воден тя е представлявана от пастор Стоян Тодоров Ангелов; в Попово - от пастор Йордан Христов Киманов, а в Стефан Караджово – от пастор Христо Иванов Желев. Евангелската петдесятна църква има молитвен дом в Попово.

Погребалната дейност се регулира от Наредба № 21. Тя съдържа административни норми, които регламентират изискванията за отстояване на гробищните паркове от населените места, изисквания за физическите качества на терена, определени за тях и др. В община Болярово са обособени 24 гробища, от които 21 християнски и 3 на други вероизповедания, намиращи се в селата Попово и Воден. Гробищата се водоснабдяват от селищната водопроводна мрежа. Отпадъчните води се заустват в канализационна мрежа, а когато са само чешми, заустването им се допуска в поливни шахти. За събиране на венци, цветя и други отпадъци се осигуряват подходящи съдове и се организира системното им извозване на сметищата. Вандалски действия в гробищата не са установени и извършвани.

  •