Начало » Новини » Новинa
Актуално
НАУКА И МЕСТНА ВЛАСТ – ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ОБЩИНАТА

15 Май 2009

Наука и местна власт – заедно за просперитет на общината

Янка Микова

По покана на Института по земеделие и гори съвместно с общините в региона по поречието на р. Тунджа, бяха организирани срещи с участието на научни специалисти от водещи университети в София, които посетиха общините в Ямболска област.

Желание за сътрудничество при разработване на успешни проекти по европейските фондове, изразиха представителите на УАСГ, ЛТУ и МГУ на работната среща, която се проведе на 14 май в Болярово.

Ръководителите на Лесотехническия университет, Минно-геоложкия университет и Университета по архитектура, строителство и геодезия представиха историята на учебните заведения, факултетите, специалностите, както и базата, с която разполагат. Целта на срещата е по-близкият контакт с общинската власт и хората, за да могат бъдат полезни при разработването на проекти по европейските програми. Няма нищо по-добро от това научните работници да работят съвместно с местната власт. Условие за успешно сътрудничество е да се намери успешна форма за комуникация.

Кметът Христо Христов сподели, че съвместната работа и сътрудничеството с институтите по отношение на идеи, предложения и реализация на проекти - може да бъде само от полза за общината. Той спомена за големите проекти, реализирани на територията на община Болярово и донесли значителни финансови средства. Румен Томов, ръководител на Лесотехническия университет, изрази необходимостта да има информационен център с няколко офиса във всяка община, за да се изгради мрежа за обмен на информация. Кметът на Голямо Крушево Костадин Иванов също оцени, че една съвместна работа с научните институти ще даде положителен резултат. Заместник-кметът Жельо Желев направи конкретно предложение – да се използва това, което действително общината притежава – чистата екологична среда, което се изразява най-вече в развитие на екоземеделието и екотуризма. Желателно е да се възстанови и поливното земеделие, но на едно по-високо ниво. На равнище област да се открият отново научните станции, за да може чрез тях информацията своевременно да достига до земеделските производители.

В заключение кметът на общината Христо Христов обобщи, че тази среща е началото на нещо ново и че чрез добро партньорство ще се случат добри неща.

  •