Начало » Новини » Новинa
Актуално
ИНСТРУКТИВНО ЗАСЕДАНИЕ В БОЛЯРОВО

30 Май 2009

Инструктивно заседание в Болярово

Вземат се мерки при възникване на бедствия и аварии от летните горещини

Янка Микова

В края на май в Болярово се състоя инструктивно заседание на председателя на Щаба за координиране на СНАВР при възникване на бедствия и аварии на територията на общината. Присъстваха: кметът на Болярово Христо Христов, Никола Ненов – Уч.СПБЗН-Болярово, Атанас Дженков – началник на ВиК-Болярово, Христо Петров – председател на РПК “Напредък” - Болярово, Мильо Милев – началник на Граничен полицейски участък-Болярово, Йордан Трифонов – началник на Полицейски участък - Болярово, кметове и кметски наместници.

Председателят на щаба и кмет на общината Христо Христов откри заседанието. Лиляна Атанасчева – специалист по ГЗ и ОМП – докладва Заповедта на кмета за актуализирания състав на щаба и за координиране на СНАВР, както и Заповедта на кмета, относно осигуряване на пожарна безопасност на обектите, населените места, посевите и горите на община Болярово по време на пожароопасния летен период за 2009 г.

Никола Ненов настоя населението да бъде предупредено за възможните поражения от летните жеги. Кметовете и кметските наместници да имат предварителна нагласа и да подготвят селскостопанската техника. Необходимо е да се проверят водоснабдителните системи в населените места, да се разорат ивиците и да се поставят наблюдателни постове с цел да се опазят горите. За улеснение на населението той обясни, че по-актуален във времето и тел.: 160 от тел.: 112. Г-н Сотиров уточни, че са предвидени два наблюдателни поста – в Камен връх и в Шарково или в Крайново. ВиК са готови да подават вода при нужда във всяко едно населено място. Гранична полиция също има необходимата готовност – присъствието на граничарите в населените и извън населените места им дава възможност при забелязване огнище на пожар за алармират незабавно. В случай на възникнал пожар могат да съдействат с хора и с необходимата техника. Полицейски участък Болярово настоя за по-добро взаимодействие с кметовете и кметските наместници по места, за да могат веднага да реагират. Необходим е по-голям контрол върху гостуващите деца през летния сезон. Участъкът също разполага с високопроходима техника и може да се включи в битката с огъня. С необходимата техника разполага и ПК „Напредък”, която също ще окаже необходимата помощ.

Кметът на общината Христо Христов в заключение обобщи, че целта на заседанието е да се заостри вниманието на всички, за да има по-малко нещастни случаи. Главното е: навременна информация – точна и ясна – за бързо отреагиране на възникналите критични ситуации.

  •