Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ И ПО ТРЕТИЯ ЕТАП ОТ ПРОЕКТА „ЧРЕЗ ИЗКУСТВО КЪМ ПРОМЯНА”

12 Юни 2009

Продължават дейностите и по третия етап от проекта „Чрез изкуство към промяна”

Боляровските деца ще изработят 50 костюма – български и ромски

Янка Микова

В Болярово продължава да се работи по третия етап от проекта на Общинското училищно настоятелство „Чрез изкуство към промяна”. Мария Маринова и Нели Христова, от екипа, презентираха основните моменти от работата през първия и втория етап. Споменаха за изработените от учениците символи, характерни за българските и ромските празници, като по този начин се е повишил интересът на децата към двете култури.

Чрез презентацията „Танцови костюми” Нели Христова запозна участниците в проекта с особеностите на костюмите от двата етноса, разяснявайки общото и различното в тях. Показани бяха народни носии от различните фолклорни области на България – родопска, тракийска, странджанска, шопска, добруджанска, северняшка. Обърна се внимание на особеностите на мъжките и женските костюми – забрадки, престилки, пояси, избор на цветова гама. След това се показаха и ромските народни носии. Характерното при тях е по-пищният избор на цветове, свободно падащите леки материи и широките колани. Особено се наблегна на цветето, забодено на ромската забрадка.

Ромските костюми доставиха истинско удоволствие на учениците. Те с желание и нетърпение започнаха за рисуват избрания от тях костюм - някои от децата пожелаха да изявят и собствените си дизайнерски умения. През този етап ще се изработят общо 50 костюма – български и ромски.

Проект „Чрез изкуство към промяна” на Общинското училищно настоятелство е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Европейския социален фонд чрез Министерството на образованието и науката по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”.

  •