Начало » Новини » Новинa
Актуално
В БОЛЯРОВО ПРОДЪЛЖАВА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” И „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

12 Юни 2009

В Болярово продължава социалната услуга „Домашен помощник” и „Социален асистент”

Мария Чанева – ръководител на проекта

Проект „Грижа в семейна среда за достойни старини”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд осигурява подкрепа на 68 души от община Болярово за подпомагане в ежедневието им и цели намаляване на риска от институционален тип грижа.

Много от преките потребители на социалната услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник” желаят продължение на проекта, тъй като считат социалните услуги като единствена алтернатива за грижа и подкрепа в бита си.

С допълнително споразумение № 3 към договор BG 051P001/07/5.2 – 01/Д01/0080 срокът за изпълнение на договора се удължава с един месец. Предстои сключване на допълнителни споразумения с домашните помощници и социалните асистенти, назначени по проекта, и всички потребители на социалните услуги.

  •