Начало » Новини » Новинa
Актуално
И БОЛЯРОВО УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА ФИНАНСИСТИТЕ

17 Юни 2009

И Болярово участва в националната среща на финансистите

Янка Микова

Национална среща на финансистите от общините се проведе от 11 до 13 юни 2009 г. в комплекс Албена. Тези срещи се утвърдиха като национално значими форуми за дебат и формиране на политики в сферата на общинските финанси. На тях традиционно се дискутират и приемат експертни становища, свързани с позицията на НСОРБ по бюджетните взаимоотношения на държавата и общините в конструктивен диалог с централната власт.

На дванадесетата национална среща на финансистите от община Болярово участваха директорът на дирекция „Административно-финансова” Мария Янчева и главният специалист МДТ Мария Чанева. През първия ден се осъществи форум „Определяне размера на такса „Битови отпадъци” - практики и алтернативни решения”; национална среща „Ефективно и прозрачно управление в общините – какво постигнахме досега?” и дискусионен форум на зам.-кметовете по финанси: въпроси и отговори.

На 12 юни се проведе пленарна сесия, на която се разгледаха темите: „Общинските финанси в условията на криза” представена от зам.-министъра на финансите Кирил Ананиев; „Изводи от анализа за изпълнение на общинските бюджети през 2008 г. и тенденции за 2009 г.” от Стефан Иванов и Станка Ангелова, експерти в НСОРБ; „Отдалечено информационно обслужване на всеки”, презентирано от генералния спонсор на срещата и изпълнителен директор на „Инфонотари” ЕАД Георги Маринов. По-късно Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, представи „Финансовата децентрализация – откъде тръгнахме, какво предстои?”, а изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ Емил Савов „Фонд ФЛАГ – изводи и поуки от първите шест месеца на Фонда”

Участниците в националната среща бяха разделени на 5 групи. По работни групи финансистите разгледаха темите: „Бюджетни взаимоотношения 2010 в делегираните от държавата дейности”; „Подобряване финансирането на местните дейности”; „Счетоводна отчетност и контрол”; „Финансово управление и отчетност на европейски проектни” и „Антикризисни мерки на общините”. Всички работни групи изведоха и обобщиха изводите и проблемите от работата по съставянето на бюджетите в общините, които ще бъдат отстоявани като позиция от НСОРБ за следващата година при определяне на макрорамката на бюджет 2010 г.

  •