Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ В БОЛЯРОВО

18 Юни 2009

Заседание на Експертния съвет в Болярово

В Болярово на 16 юни се състоя Експертен съвет с председател Йорданка Терзиева – гл. архитект на общината.

След дискусия съветът прие ПУП – ПРЗ на поземлените имоти, намиращи се в землището на Малко Шарково, за изграждане на еднофамилни жилищни сгради, като задължава инвеститора да представи вариант за начина на водоснабдяване на обектите. Прие се и ПУП – ПРЗ на поземлен имот 050077, масив 50 в местността „Училищни ниви”, отново в Малко Шарково, за изграждане на вилно селище. В землището на с. Попово се гласуваха и се приеха ПУП – ПРЗ на: поземлен имот 224028 по КВС на стопански двор, поземлен имот 046078 в местността „Могилския Кайряк” за изграждане на ветрогенератор и поземлен имот 000319, на който ще се изгради електрическа подстанция. Експертният съвет прие и ПУП – парцеларен план подземен кабел от поземлен имот 014090 до ТП4 в с. Голямо Крушево.

  •