Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДОБРОНАМЕРЕНОСТ В ДЕЙСТВИЕ

30 Юли 2009

Добронамереност в действие

Проектът „Помощ в семейна среда за достойни старини” Болярово е добър пример на взаимодействие между местната власт, НПО и гражданите

Бинка Величкова

Грижата за живеещите самотно възрастни хора и за лицата с увреждания е сред приоритетите на всяко общество, устроено по законите на човеколюбието. Да чувстваш, че не си забравен, да усетиш топлината на протегната към теб ръка – това е истинска благодат за хора като тези!

„Помощ в семейна среда за достойни старини” – под този наслов беше разработен и реализиран на територията на община Болярово проектът, който донесе радост на нуждаещите се. Екипът му в състав: Мария Чанева /ръководител/ и Сълза Ялъмова /технически сътрудник/ се справи перфектно със задачата да проведе в действие добрите намерения, заложени теоретично. Партньор на водещата организация Община Болярово е Агенция „Граждански инициативи за местно развитие”, а общата стойност на проекта: 87131,93 лв. Неговото действие беше в интервала 1 юли 2008 г. - 31 юли 2009 г., т.е. за 13 месеца. Но обгрижваните 86 ползватели от Болярово, Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Горска поляна, Голямо Крушево, Стефан Караджово, Дъбово и Оман изразяват топла, искрена благодарност към своите социални асистенти и домашни помощници, които бяха опора в трудното им ежедневие. Защото такава беше и общата цел на този чудесен проект: да се подобри качеството на живота им, да бъде преодоляна социалната изолация. Проведеното обучение на лицата, които станаха домашни помощници и социални асистенти, спомогна наистина за едно наистина качествено обслужване на хората, нуждаещи се от техните грижи. Резултатите радваха и потребителите, и самите работници – за тях това не беше просто осигуряване на трудова заетост, а възможност да творят добро. От своя страна самотните стари хора и тези с увреждания ги чувстваха като свои довереници, с които могат да споделят вълненията си, своите грижи и надежди.

На 29 юли ръководителката на проекта Мария Чанева направи финален отчет – презентация за планираното, реализираното и резултатите от него. Присъстваха също Станка Събева, директор на „Социално подпомагане” –Елхово, както и местният директор на подразделението в Болярово Султанка Николова. А секретарят на общината Ангел Тодоров не без основание отбеляза, че този проект е един прозрачен и работещ модел на социални услуги, както и добър пример на взаимодействие между местната власт, НПО и гражданите.

На тях, различните от нас, е нужно всъщност толкова малко – да почувстват, че не са в тежест на близките си, а и обществото не е игнорирало техните потребности от грижи. А благородна инициатива като тази наистина е един хуманен образец на отношение към хората, които също се нуждаят от достоен, осмислен, нелишен от упование в доброто живот. Но и ние не сме безсилни да направим по-лека съдбата на другите. Важно е просто да не се отказваш – в името на живота, в името на съпричастието към чуждата болка! Та нали в онази Европа, част от която сме вече, грижата за всеки член на обществото е морален дълг, израз на духовно предизвикателство към проблемите на всекидневието! А именно в това е тихият човешки подвиг: да правиш онова, което е по силите и възможностите ти. Нали?

  •