Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЧИТАЛИЩАТА – ОГНИЩА НА ДУХОВНОСТТА

23 Октомври 2009

Читалищата – огнища на духовността

Бинка Величкова

Още през далечната, обновителна епоха, наречена от историята Възраждане, българските читалища започват да играят всеотдайно и многостранно своята роля на културно-просветителски звена. Текат годините, менят се времена и нрави...Но и до днес читалищата са опазили своя облик на огнища, където блещукат искрите на съхранената духовност.

В община Болярово функционират читалища на територията на всички по-големи селища. Вярно, демографският срив не е пожалил и този крайграничен български край. Но за местните жители читалището си остава почитано и приятно място. Тук и вестник ще отседнат да прегледат, и книжка за вкъщи да си вземат, и да разменят мнения по житейски въпроси с други като тях, отбили се в уютната, чиста и приветлива сграда, гостоприемно разтворила врати...

Библиотечният фонд при читалище „Възраждане” – гр. Болярово наброява 9800 тома. Получават се и разни периодични издания. Читалищният секретар Мария Христова услужливо посреща всеки читател и внимателно го обслужва. Дългогодишен читалищен деец е и Желязка Йорданова при читалище „Светлина” в с. Мамарчево. Нейната акуратност в работата е известна на всички, които я познават. Хората я обграждат с внимание и заслужено уважение. Примамливо място за интересно прекарване на времето е и читалище „Стефан Караджа” в с. Стефан Караджово. Посещават го и подрастващите, и възрастните. А неизменната весталка на храма Роси Дичева не лишава никой посетител от професионално внимание и отзивчивост. С дълъг стаж в тази сфера може да се похвали и читалищният секретар при читалище „Ана Маймункова” в с. Воден – София Пачева. Тиха и вежлива към всички, тя неизменно е на своя културен пост. Своя принос на читалищни секретари дават с готовност Стоянка Джевизова при читалище „Никола Вапцаров” – с. Попово и Недялка Димова при читалище „Просвета”- с. Голямо Крушево. А ето и с какъв библиотечен фонд разполагат библиотеките по селищата: с. Мамарчево- 7200 тома; с. Стефан Караджово- 9500 тома; с. Попово-7650 тома; с. Воден – 8700 тома; с. Голямо Крушево-3270 тома.

Към всички библиотеки има добре уредени и съвременно оборудвани читални. Освен това към читалищата в гр. Болярово, с. Мамарчево, с. Воден и с. Стефан Караджово функционират певчески групи за автентичен фолклор, които се изявяват на общински, регионални и национални прегледи, по фестивали и певчески конкурси. Съвсем наскоро гласовитите хористки от битовата група при читалище „Стефан Караджа” взеха участие в конкурса под надслов „Песните за Белчин войвода”, проведен в гр. Гурково. Участваха и прекрасните танцьорки от детски фолклорен състав „Боляровче”.

Читалищните секретари своевременно изготвят своите годишни планове и работят целенасочено по тях. С цялостната си дейност на културни институции читалищата внасят разнообразие в духовния бит на хората тук, в този буден, природно красив крайграничен район. Та нали такова е и тяхното призвание – да поддържат всякога жива и ярка в душите ни „искрата любородната” т.е. пламъкът на знанието и духът на българщината!

  •