Начало » Новини » Новинa
Актуално
РЕШЕН Е ПРОБЛЕМА С НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

26 Октомври 2009

В община Болярово през втората половина на ’60-те години е изградена напоителна система, която обслужва приблизително 55000 дка. До ’90-та година тази напоителна система почти на 100% се използва за напояване на засетите култури в селското стопанство.

През последните две десетилетия голяма част от съоръженията не се използват, което води до тяхното унищожаване и разграбване. Изградените на територията на община Болярово няколко помпени станции за допълнително водоснабдяване са разрушени. Над град Болярово преминава напоителен канал, който се води като Р-5. Той представлява открит канал с облицовка от бетонни плочи. Този канал вече не се използва от арендаторите на земеделска земя. Използва се само от 50 домакинства и дребни собственици за поливане на зеленчукови градини. Поддръжката на този канал е занемарена от собствениците му „Напоителни системи” ЕАД-клон Ямбол, което води до разграбване на спирателните врати, отводнителните канали и саваците за водоползването.

В продължение на няколко години тези съоръжения не се почистват през зимните месеци и не се поддържат в изправност. Това води до обрастване на каналите с водна растителност и намаляване на пропускаемостта на съоръженията. През настоящата година през месец септември и октомври падналите валежи допринесоха за отлагане на големи количества тиня в коритото на канала. Особено тежко беше положението на 17 октомври, когато в град Болярово се изляха над 80 л.на кв.м. и 40 метра от канала Р-5 на 100 % e задръстен със тиня. Поради това, че няма изградени съоръжения „врати” за спиране на водата, тя се насочи към града по т.н. „пързалки”. Колектора за отпадъчни води на канализацията в гр. Болярово не успя да поеме количествата вода, което доведе до заливане на две от главните улици. До 18 октомври следобед те бяха непроходими за пешеходци. От общината веднага сигнализират „Напоителни системи” с молба да се вземат мерки за почистването на съоръженията.

От страна на „Напоителни системи” съвместно с представител на общината на 19 октомври се обхожда цялото трасе на канала, което е над града. Набелязани са мерки, които да се изпълнят и сроковете за тяхното изпълнение. На 21 октомври аварийната група от гр. Ямбол започна работа по почистването и възстановяването на съоръженията по канала. На 23 октомври се извърши проверка по изпълнението на набелязаните задачи за отстраняването на проблемите, които водят до наводняването на гр. Болярово. Констатацията на комисията е, че всичко е изпълнено качествено и в срок.

Десислава Атанасчева

  •