Начало » Новини » Новинa
Актуално
С ЛИЦЕ, ОБЪРНАТО КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

10 Декември 2009

С лице, обърнато към проблемите на образованието

Заслужено отличие за кмета на община Болярово

Димитър Дичев – председател на СБУ - Болярово

По предложение на Синдиката на учителите в Болярово ИК на СБУ утвърди кмета на община Болярово Христо Христов да бъде отличен с наградата на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители “Кмет – най-добър социален партньор”.

Господин Христо Димитров Христов е роден на 30.07.1956 г. в с. Крайново, община Болярово. Женен е, има двама синове. Кмет е на община Болярово четвърти мандат.

Повече от петнадесет години той работи за икономическото, социалното и културното развитие на общината. Учител по образование, той не само допринася за превръщане на образованието в приоритет, но прави така, че за учителите в общината да се говори с обич и уважение.

През време на неговия мандат като кмет общуването между местната власт и синдикатите редовно е било основно средство за решаване проблемите на учителите, училищата и детските градини. Кметът винаги присъства лично на всички синдикални и професионални инициативи и прояви, организирани от ОбКС на СБУ и учителската колегия от общината: сключване на КТД, обсъждане на бюджета на образованието, дофинансирането на училищата, общинските кръгове на “Училището - желана територия за ученика”, както и на общинските квалификационни дейности на училищата и детските градини.

Господин Христов отлично познава проблемите на учителите и училищата, които в нашата малка община са предимно социални и финансови: социалните плащания и фонд СБКО се осигуряват редовно, проблеми, свързани със заплатите, с пътуващите учители, с общински жилища за живеещите в общината колеги са отдавна решени. През настоящата учебна година за пореден път по предложение на г-н Христов ОбС Болярово отпусна 3 500 лева за закупуване на обувки, дрехи и учебни помагала за всички ученици от социално слаби семейства от общината, а това е важен момент в прибирането и задържането на тези ученици в училищата. Често приема като свое задължение да реши проблем на само на учител, но и на бедните и безработни семейства, които имат малки деца и ученици.

Сградите на общинските училища и детски градини имат красив външен вид и много добра материална база, благодарение на съдействието на кмета пред ОбС за отпускане на средства за ремонт и обзавеждане.

Г-н Христо Христов е пример за това, как се прави образователна и социална политика в една малка община, как се работи със синдикатите като социален партньор. Ще кажа направо, че в нашата малка община има един мъж с голямо сърце, един българин със силен дух и ясен ум и това е кметът на община Болярово!

Честито, господин кмете! Вие заслужавате наградата!

  •