Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО

18 Декември 2009

Дневен ред на двадесет и осмото заседание на Общински съвет Болярово

Янка Микова

На 23 декември от 09,30 часа местната власт ще проведе своето двадесет и осмо заседание. На него общинските съветници ще обсъдят промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2009 г. Ще бъде подложен на анализ и отчетът за работата на Общински съвет Болярово за 2009 г. Ще се разискват и докладни записки относно: предоставяне под наем на земеделска земя /пасища и ниви/ - общинска собственост на територията на общината; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; отчет за разходите на такса битови отпадъци 2009 г. и подобряване на план сметката за приходите и разходите през 2010 г.

Заседанието на Общинския съвет ще завърши с изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

  •