Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДВАДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО

23 Декември 2009

Двадесет и осмо заседание на Общински съвет Болярово

Янка Микова

На 23 декември местната власт проведе своето двадесет и осмо заседание. На него общинските съветници обсъдиха и приеха промяна в бюджета и инвестиционната програма на общината за 2009 г. На анализ се подложи и отчетът за работата на Общински съвет Болярово за 2009 г. След обстойна дискусия той бе гласуван и приет от всички общински съветници.

В хода на своята работа местната власт разиска и прие докладни записки относно: предоставяне под наем на земеделска земя /пасища и ниви/ - общинска собственост на територията на общината; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; отчет за разходите на такса битови отпадъци 2009 г. и подобряване на план сметката за приходите и разходите през 2010 г.

Общинските съветници дадоха съгласието си община Болярово да кандидатства за финансиране за проект „Развитие на интегриран туризъм в община Болярово” от мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013.

С абсолютно мнозинство се прие и докладната записка относно: подписване на споразумение по програма „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”, в която общината ще участва като партньор на местно ниво. За пълна подкрепа съгласно Националното сдружение на общините в Република България и Министерството на културата за община Болярово са одобрени библиотека „Възраждане” в Болярово, библиотека „Стефан Караджа” в Стефан Караджово и библиотека „Светлина” в Мамарчево.

  •