Начало » Новини » Новинa
Актуално
БОЛЯРОВО КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НОВ ПРОЕКТ

5 Януари 2010

Болярово кандидатства за финансиране на нов проект

Янка Микова

Развитието на туристическата инфраструктура на територията на община Болярово създава предпоставки за разнообразяване и диференциране на местната икономика. Това стана ясно от докладната записка, внесена от кмета на общината Христо Христов на двадесет и осмото заседание на общинския съвет. Съгласно направената класификация на общините, според достъпа им до финансовите средства от Структурния и селскостопанския фонд, община Болярово може да търси финансиране на дейности, насочени към подобряване на туристическата инфраструктура от мярка „Насърчаване на туристическите дейности”. Мярката има за цел да насърчи растежа на доходите и да създаде заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм, както и разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители в селските райони.

Във връзка с това общинските съветници дадоха съгласието си община Болярово да кандидатства за финансиране на проект „Развитие на интегриран туризъм в община Болярово, от мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013.

Проектът предвижда да се извършат инвестиции в етнографския музей в Болярово, в къщата-музей в Стефан Караджово и в туристическия кът за отдих в Стефан Караджово.

  •