Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПАМЕТНО ИЗДАНИЕ*

6 Януари 2010

Паметно издание*

Атанас Радойнов

Ташо Ташев и Кирил Ташев са съставители на сборник, посветен на 120-годишнината от преименуването на с. Ичме в Стефан Караджово. Сборникът борави с документи, статии и очерци, помествани в различни издания в периода 1889 - 2009 г. Целокупно книгата хвърля изобилна светлина върху развитието на едно от големите села на Община Болярово и Ямболска област, село с интересна историческа дееспособност.

С логическа последователност и с историческа достоверност Ташо Ташев разглежда непубликувани исторически сведения на Ангел Милчев от Ст. Караджово за възникването на с. Ичме като чисто българско село, за смисловото съдържание на името му и за някои съществени демографски уточнения. Материалът е поместен през 1995 г. в т. Х на "Известия на Националния военно-исторически музей".

Исторически сведения за Ст. Караджово и за старата му църква, построена през 1763 г., поднася Иван Попов. Статията е печатана във в. "Крайгранична искра", бр. 23-24, 31.12.1981 г.

С пълнота и с достоверност се отличава статията "Стефан Караджово през вековете" на Кирил Ташев. Уточнява се началото на с. Ичме /около 1600 г., а въз основа на османски данъчни регистри, записки на чуждестранни пътешественици от 18 век, дописки във в. "Македония"-1869 г. и "Право"- 1871 г. Особено ценни са сведенията от книгата на Балчо Нейков "Сбирки от народния живот", както и описанията на поета Иван Карановски, който е бил учител тук през 1901 г.

Особено впечатляващи са сведенията за борческите традиции на селото от Узун Никола, с който се съобразяват Индже войвода, Кара Кольо, Добри Байрактар. От рода на Узунниколовци по баща е Стефан Караджа. Към борческите чеда на селото са Димо Ст. Коларов, родственик на Караджата, опълченец, участник в Освободителната Руско-турска война, защитник на Съединението и участник в Сръбско-българската война; Стоян Тодоров и Коста Тодоров, също опълченци; Георги Димитров - Комитата и Никола Драганов участници в Преобреженското въстание. С основателно пристрастие авторът проследява ускореното израстване на селото през годините на социализма - с развито модерно земеделие, с национално известен балнеосанаториум, с развита инфраструктура.

Статията на Ташо Оманов е посветена на Узун Никола, прадядо на Стефан Караджа, дарен със султански привилегии, върл противник на фанариотите, участник в Странджанската буна, чийто дързък замисъл е създаването в Странджа на автономно българско царство в рамките на Османската империя. Статията е поместена във в."Крайгранична искра", бр. 1,1988 г.

На Стефан Караджа е посветен очеркът "Безсмъртният войвода" на Ташо Ташев. /бр. 1888 от 11.08.1968 г. на в. "Кооперативно село". Този очерк е едно от най-автентичните писания за големия революционер и борец за освобождението на народа ни от турско робство, а в "Страници от живота на сестрите на Стефан Караджа" Ташо Ташев дава изобилни сведения за сестрите на Караджата Търна и Пена, на усилията им да увековечат паметта на брат си и непризнателността на българските управници след Освобождението, отредили унизителни пенсии на двете сестри.

Съставителите не са пропуснали поместването на бележки за Балчо Нейков и за книгата му "Сбирки от народния живот".

Малко известно е, че писателят Иван Карановски е бил учител в с. Стефан Караджово през 1902 г. и е поместил интересни описания и хроника за селото и неговите жители в повестта си "Селото Чучовей". За това разказва Ташо Ташев в материал, който е отпечатан във в."Крайгранична искра" бр. 7, 04.08.2002 г.

Особено ценни са изследванията на Кирил Ташев за миграционните процеси в Ст. Караджово в исторически план.

В сборника са поместени и очерци за Траянополския епископ Симеон Попандов, роден в с. Ст. Караджово; за Иван Илчев, профсъюзен лидер на текстилните работници в Ямбол, убит в Сливенския затвор през 1935 г.; за Димитър Узунов, участник в антифашистката борба, разстрелян на 2 юни 1942 г. в мерата на с. Момина църква.

Любопитна е "одисеята" на Библията, притежавана от фамилията Попови, чиито наследници са съставителите на сборника - д-р Ташо Ташев и брат му Кирил Ташев.

Получило се е като цяло едно честно написано и достоверно с историческата си проблематика издание, което, въпреки малкия си обем /110 стр./, посвещава читателите в историята и развитието на Ичме - Стефан Караджово. Неразделна е неговата съдба във времето от поборничеството и духовното просвещение на хората от Странджа, част от които са живеещите на територията на община Болярово някога и днес.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*"Стефан Караджово - 120 години от преименуването му", София,2009 г.

  •