Начало » Новини » Новинa
Актуално
РАЗКРИТА Е ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

8 Януари 2010

На 12.11.2009 г. се сключи договор между община Болярово и Министерството на труда и социалната политика – Фонд „Социално подпомагане” относно разкриването на Обществена трапезария. Според сключения договор между община Болярово и Фонд „Социално подпомагане” 40 (четиридесет) потребители ще получават топъл обяд в периода от 01.12.2009 г. до 31.03.2010 г. за 83 дни.

Изискванията към ползвателите на социалната услуга е да са лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства , получаващи минимални пенсии, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии; лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и скитащи и бездомни лица и деца. Дейността по проекта е насочена към най – нуждаещите се жители на община Болярово - в селата Попово и Воден. Стойността на проекта финансиран от Фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика е 5 478 лева. Размерът на финансирането на услугата за едно лице за един ден е 1,65 лв. Цената включва – храна за обяд – супа, основно ястие, хляб – 1,50 лв. и транспортни разходи 10% от стойността на храната за едно лице за един ден – 0,15 лв.

Обществената трапезария започна да функционира от 01.12.2009 г. Храната се приготвя в „Кухнята за социален патронаж” – гр. Болярово от професионално подготвен персонал, спазвайки санитарно-хигиенните норми и изисквания. Транспортирането става със специализираните коли на общината, всеки работен ден от 11:30 часа. Храненето се осъществява за с.Попово в „Клуба на пенсионера” – ул. „Георги Димитров” №10 А, а за с. Воден в залата на Читалище „Ана Маймункова” № 69 от 12:30 часа.

  •