Начало » Новини » Новинa
Актуално
ИЗВЪНРЕДНА СРЕЩА НА МКБППМН В БОЛЯРОВО

13 Януари 2010

На 11 януари малолетните В. Н. и А. З. в момент на игра с кибрит са предизвикали пожар в необитаема сграда в град Болярово. Изгорели са около 1000 бали слама.

Във връзка с това Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе среща с децата и техните родители, на която бяха набелязани превантивни мерки за недопускане на нови техни противообществени прояви, включващи назначаване на обществени възпитатели и работа с психолог.

  •