Начало » Новини » Новинa
Актуално
И ПРЕЗ 2010 ГОДИНА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЩЕ РАБОТИ ПО ЛИНИЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

21 Януари 2010

- Г-н Христов, какво е финансовото състояние на община Болярово в началото на 2010 година?

- На фона на стагнацията в световен и държавен план бих казал, че състоянието на община Болярово е добро. Имам предвид, че през месец декември създадохме по-добра организация, най-вече за събирането на собствените приходи и задължения от различни наемодатели. Задълженията са от наети обекти, земи, пасища. От събирането им в края на годината в общината се внесоха достатъчно пари, за да можем нормално да се разплатим. Приключихме годината с преходен остатък от 160000 лв., основно от държавните дейности. Винаги има трудности със събирането на финанси, особено когато говорим за постъпването на местните приходи. През изминалата година имаше една особена ситуация - в края на годината трябваше да получим определени средства от различните фондове и програми, с които сме участвали за съфинансирането на отделните проекти. Така в края на 2009 се преведоха част от парите, а друга част дойдоха в началото на 2010 г. Става въпрос за сума от около 36000 лв. от „Красива България”. 22000 лв. допълнителни средства се вляха в общината и от участие в един наш проект „За достойни старини”. Разбира се, имаше и още няколко плащания, които помогнаха на общината нормално да се разплати и да започне работа през 2010 година.

- Защо се наложи промяна в бюджета и инвестиционната програма на общината за 2009 година на последното редовно заседание на ОбС - Болярово?

- Винаги в края на една календарна година се налага да се преразгледа инвестиционната програма - както в приходната и разходната част на държавните и собствените средства, така и в инвестициите, които са направени. Това са рутинни неща и изискват промяна в отделните пера, когато бюджетът окончателно трябва да бъде гласуван. Може би и тези средства, които очаквахме и от които една част дойдоха в края на 2009г., също бяха един от мотивите отново да бъде преразгледан бюджета. Но това са рутинни процедури, наложителни във всеки един бюджет.

- Как оценявате взаимодействието на общинската администрация с ОбС - Болярово?

- Мисля, че е много важно общинската администрация да работи в екип с общинския съвет. Материалите, които служителите поднасят на ОбС, винаги са достатъчно ясни, прозрачни и аргументирани, за да могат общинските съветници да се ориентират правилно и да подкрепят всички наши искания. В ОбС има представители на две парламентарни групи – „Коалиция за България” и „ГЕРБ”. Материалите се разглеждат в постоянните комисии, които определят свое становище. Така самата дискусия в заседанията на общинския съвет е по-лека. Проблемите са предварително изяснени, уточнени и това дава възможност на общинските съветници да гласуват положително за приблизително 98% от исканията. Факт е, че и през изминалата година има само едно единствено решение, върнато от областния управител. Това говори, че решенията са много добре мотивирани и са спазени всички законови и нормативни разпоредби.

- На какъв етап е процедурата по съставянето на бюджета на общината за 2010 година?

- Тази година, за разлика от предходните няколко години, правителството взе решение бюджета на общините да бъде приет в малко по-съкратени срокове. Налага се до 29 януари общинските бюджети да бъдат приети. Във връзка с това в момента усилено се работи по подготовката на общинския бюджет. Предстои заседание на ОбС, което ще е на 28 януари. Преди това ще има обсъждане на всички материали: инвестиционната програма, финансовите разчети. Има две комисии, които усилено работят и ще разгледат всички предложения. На 25 януари ще бъде публичното обсъждане на проектобюджета, а на 26 януари ще заседават комисиите на общинския съвет. Искам да отбележа, че бюджетът за 2010 г. ще бъде изключително тежък. Имам предвид, че разчетите за държавни дейности са одобрени и средствата са ясни, но оттук нататък разликата за всичко онова, което ни е необходимо, трябва да се осигури от местни дейности. При това не само за издръжка, но и за дофинансиране на част от общинските служители, което допълнително натоварва общинския бюджет.

Капиталовата програма за държавни и местни дейности тази година е ограничена. Предвидени са към 140000 лв. за пътища и около 100000 лв. за капиталови разходи. Нашите планове са поне още 300000-400000 лв. от собствени приходи да влязат в капиталовата програма, за да можем да удовлетворим част от исканията за инвестиции в общинския център и по населените места.

- Кои са основните задачи, с които трябва да се справите през тази година?

- Аз считам, че основната задача и основаният ангажимент на една общинска администрация е да се приеме един добър и балансиран бюджет за 2010 г. Това ще стане до края на месец януари. Приоритетна задача, която е от основно значение за този мандат, е да подпомагаме икономиката в общината - най-вече земеделието и животновъдството. Всички са запознати с видимите промени на територията на общината ни. Нашите земеделски производители се стараят земята да се обработва много по-добре. Техниката е обновена. Започна изграждането и на ферми. Животните се изнасят извън населените места. Така че това остава като основна задача. Разбира се, друга основна задача е и подпомагането на бизнеса. Продължават интересите към определени терени за фотоволтаични централи и ветрогенераторни паркове. В момента усилено се работи в три населени места по този въпрос в направление Голямо Шарково, Горска поляна и Попово. В тази насока ние ще направим необходимото, за да предоставим нужните терени.

През изминалата година бизнес сферата дръпна доста назад, интересът беше изключително намалял. Така че това също остава приоритетна задача, която през 2010г. трябва да стои на нашето внимание. Предимство, разбира се, е и социалната политика. През месец март трябва да започне да работи социално заведение и в с. Воден. В него ще бъдат настанени 30 души – възрастни хора. Ще трябва да се завърши и социалното заведение в с. Мамарчево.

Следващата основна задача, която остава, е да се внесат колкото се може повече проекти по мярката за селските райони, по която основно може да кандидатства общината. Това действително ще бъде една от първостепенните задачи в работата на администрацията през 2010 година.

- На какъв етап е изграждането на нефтопровода, който ще минава през територията на община Болярово?

- Един от големите инфраструктурни проекти, които се планират във времето, са петролопровода Бургас - Александруполис. На този етап нещата имат известно затишие, но аз се надявам, че този проект ще се осъществи. Нашият отговор е положителен. И не само моя като кмет на общината и на ръководството, но бих казал и на голяма част от хората. Защото ние се надяваме на определени финансови средства, които впоследствие ще помогнат да се подобри жизнения стандарт на хората. В момента текат процедури и за изграждането на газопровода „Набуко”, който също ще минава през територията на община Болярово. Предстои среща по искане от възложителя на този проект. Тя ще се проведе скоро, за да се информира населението какво и как евентуално ще се случва. Ние подкрепяме такива инфраструктурни обекти, защото те във всички случаи носят дивиденти.

- На какъв етап е изграждането на пътя Елхово-Болярово-Бургас?

- Аз съм удовлетворен, че през изминалата година един по-голям инфраструктурен проект беше стартиран. Разбира се, този проект е с основен изпълнител с няколко подизпълнители. В момента временно са преустановени строителните дейности. Надявам се през пролетта да продължи работата по него. Ние сме облагодетелствани от изграждането на този път – ще се подобри инфраструктурата на две населени места – с. Златиница и с. Голямо Крушево. В тях ще бъдат изградени нови тротоарни настилки. По моя информация от изпълнителя за инфраструктурата са заложени някъде 100000 – 150000 лв., което никак не е малко. Ние нямаме финансовата възможност да предоставим такива средства на двете кметства, така че за общината това е един плюс. Очакванията ми са до края на 2010 година една голяма част от изграждането на пътя да бъде завършено. Реализирането на проекта би улеснил комуникацията между част от населените места и областния център Бургас. Разчитам интензивно да продължат строителните работи.

- С присъединяването на България към ЕС реализацията на проекти е нещо съвсем обичайно за развитието на общините. Община Болярово успешно се реализира в проектите по трансгранично сътрудничество. Кои са значимите проекти, които успяхте да реализирате на територията на общината?

- В средата на мандата през 2009 г. ние направихме един анализ какво сме свършили през първите две години. И стана ясно, че колкото е бюджетът на общината, а той ориентировъчно се движи между 4500000-6000000 лв., толкова са и средствата, постъпили в общината от реализирането на проекти. В последните една-две години са се влели приблизително 5000000 лв. Ще акцентирам на някои проекти от последната година, реализирани на територията на общината. По линия на ПУДООС – Министерство на екологията, бяха реализирани към 500000 лв. за изграждането на първи етап на канализация в с. Стефан Караджово; 400000 лв. за финансиране на дома в с. Воден, който вече е завършен на 98%. и има съвсем малко довършителни дейности. По благоустрояването в общинския център и още пет кметства бяха реализирани 300000 лв. основно във вертикалната планировка - изграждане на тротоарни настилки, ремонт на бордюри, ремонт на улици. А 180000 лв. бяха усвоени за ремонт на една от основните улици в гр. Болярово – ул. „Промишлена”. Тя свързва цеха за производство на метли, предприятието за производство на колбаси, барата, лозовия масив и волиерите към ловното стопанство. Беше реализиран и един малък проект на стойност 80000 лв. за изграждане първи етап на социално заведение в с.Мамарчево. Също се работи върху проект за пречиствателно съоръжение в гр. Болярово на стойност 123000 лв. - този проект в момента се изпълнява.

В по-ранен период бяха осъществени и два значими проекта по трансгранично сътрудничество. Единият между община Болярово и община Кофчаз, където бяха реализирани около 300000 лв. И вторият - Търговско-промишлената палата и Търговската борса-Лозенград, които реализираха няколко значими обекта в общинския център. Това даде възможност ние внимателно да следим всички програми, които са отворени. Една от тях беше програмата по трансграничното сътрудничество.

До края на 2009 г. имаме подадени три проекта. Единият е на училищното настоятелство – Болярово с училището в община Кофчаз. Двата са инфраструктурни. Първият проект е отново с община Кофчаз. Вторият е община Болярово с община Алпуллу. Отворените програми по „Красива България” ни дадоха възможност да внесем два проекта - за изграждане на трето Защитено жилище към дома в с. Малко Шарково и за изграждане на дом за възрастни хора с деменции в с. Мамарчево.

В момента чакаме да се отвори мярката за селските райони и ще внесем няколко проекта: голям инфраструктурен проект за водопровода в гр. Болярово; централна градска част с къща-музей в с. Стефан Караджово; централна градска част в гр. Болярово; ремонт на водопроводната мрежа в с. Мамарчево. Предстои внасяне на още няколко по-малки инфраструктурни проекта, но вече в направление на туризма.

- Какви предимства получава община Болярово заради това, че е необлагодетелстван район?

- Общината получава предимство в няколко направления. Преди няколко години ние бяхме пилотно включени в програма на Министерството на земеделието за разработване на изоставени и необработени земеделски земи. Впоследствие няколко землища на села, намиращи се на територията на общината, получиха статут на необлаготетелствани райони и така получиха допълнително субсидиране. Това са около 12 населени места.

Друга насока, в която общината е получила помощ, е здравеопазването. След като и по-отдалечените от общинския център села бяха включени в практиките на ОПЛ, се осигури допълнително финансиране на лекуващите лекари. Това допринесе за по-качествено обслужване на пациентите.

- Голяма част от община Болярово попадна в НАТУРА 2000. Преди известно време имаше публично обсъждане за някои територии, това доведе ли до промени на зоните от първоначалния вариант?

- Всичко, което е първоначално включено в НАТУРА 2000 за общината, остава. Аз считам, че е един сериозен плюс. Така ще могат да се запазят хабитатите и природата на община Болярово. Това не пречи на отделните инвеститори, при спазване на всички екологични норми и с подкрепата и съдействието на общината, да осъществят своите проекти.

- Какви занимания се предлагат на младите хора и на децата от община Болярово за пълноценното им израстване?

- Този е един от най-наболелите въпроси. Ние, като общинско ръководство, и аз като кмет, правим всичко възможно приоритетно да се помага на младите хора. Водим борба и търсим начини и форми да запазим всяко едно младо семейство на територията на нашата община. Това, разбира се, става изключително трудно, защото знаем какво можем да предложим, знаем какви са приоритетите и в каква насока могат да работят хората на територията на тази община. Младите хора търсят малко по-друг вид работа, търсят по-друг начин на живот и това създава изключителни трудности. Въпреки това мисля, че няколко неща в годините успяхме да реализираме, за да има все пак известни развлечения. Изграждането на компютърни зали, създаването на фитнес-център в гр. Болярово създадоха възможност за младите хора да спортуват. Помощта, която оказваме на футболния клуб с назначаването на треньор, ангажира 25 деца с извън- училищна дейност. Подържаното и финансирането на танцовия състав приобщава 35 деца от различна възраст, които намират развлечение през свободното си време. Осигурили сме и хореограф от Бургас, който да работи с тези деца. Сега стартира проект „Глобални библиотеки” и на територията на общината ще бъдат изградени три – в Болярово, Мамарчево и Стефан Караджово.

Една част от младите хора са включени и в ловни сдружения, което дава възможност през почивните дни активно да спортуват в периода от август до края на февруари. Те имат много добри изяви. Наскоро един млад животновъд се прояви изключително активно, като застреля два вълка, което трудно се случва. Аз апелирам към ръководството на училището и детската градина, както и към младежките неправителствени организации, да бъдат по-активни. Ние ще им окажем необходимото съдействие. Винаги има възможности за подкрепа, когато има активност от страна на младите хора.

- Разкажете ни малко повече за културния календар на община Болярово?

- Всяка година ние имаме богат и наситен културен живот. В момента културният календар за 2010 г. е почти подготвен и ще бъде приет скоро в заседание на ОбС. Предстоят доста мероприятия. За нас най-значимо си остава детският фолклорен събор „ Върбова свирка свири”. Миналата година той не можа да се проведе по обясними причини. Надявам се тази година нещата да са благоприятни и през първата седмица на месец юни в парка да дойдат много гости - не само от България, а и от чужбина. Освен това предстои едно значимо събитие – 120 годишнината от създаването на с. Стефан Караджово, както и всички останали традиционни събори и срещи. Мисля, че по този начин хората от общината поддържат един добър ритъм, спазват добри традиции, които датират от нашите предци. Община Болярово намира начини и форми и с малко средства успява да поддържа и укрепва тези добри традиции.

Въпросите зададе: Десислава Атанасчева

  •