Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЪБРАНИЕ ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СЕЛО СТРАНДЖА

23 Февруари 2010

Бинка Величкова

Да бъде близо до проблемите на хората – това е дело на всеки добър ръководител. Защото от тяхното своевременно разрешаване зависи нормалното, спокойно ежедневие на жителите в съответното селище.

Състоялата се наскоро среща между кмета на община Болярово Христо Христов и населението на с. Странджа е ярко свидетелство за това. Хората открито, искрено и с надежда отправяха тревожни въпроси, търсейки съдействието му за тяхното активно и своевременно разрешаване.

Не твърде доброто качество на питейната вода не е нова тема. Въпросът е наистина важен и се търсят възможности за разрешаването му. Защото това рефлектира върху здравето на местните хора. Основателни оплаквания имаше и от набезите на животни, които не са прибрани от електропастирите, а се движат свободно и унищожават запасите от сено на отделни лични стопани. Това е крайно нежелателно, така че незабавно ще бъдат взети нужните мерки.

Търси се оптимално решение и по друг актуален за село Странджа въпрос – отварянето на магазина, който в момента не функционира. Текат преговори между ръководството на ПК „Напредък” – гр. Болярово и лице, изявило желание да заеме длъжността. Така проблемът с продоволствието на хората в селото ще може да се реши.

Малобройно или не, населението от всяко кътче на родината има своите потребности и заслужава пълноценно съществуване. Ето защо срещи като тази са ръце, протегнати към хората.

  •