Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ

10 Март 2010

Десислава Атанасчева

На 5 март в залата за оперативки на община Болярово се проведе заседание на епизоотичната комисия. Участие взеха представители на: ветеринарна служба – Болярово, ГПУ и ПУ – Болярово, УчСПБС – Болярово, ЛРС, Гр.З и ОМП към община Болярово, РВМС – Ямбол.

По първа точка от дневния ред докладва д-р Стоян Димов, който запозна присъстващите със Заповед № РД 11-138/26.02.2010г. на генералния директор на НВМС – София.

По втора точка докладва д-р Колев. Той представи пред комисията епидемиологичната обстановка на границата ни с Р.Турция. Огнището на заразяване се намира на 2 км. от държавната границата с република Турция, област Лозенград. Заболяването е чума при дребните преживни животни. Води се като екзотично заболяване. Не е констатирано на територията на Р.България. Болестта се развива за около седмица. Симптомите са: висока температура, течение на секрети от носа, очите, настръхналост. Смъртността е 80%.

Предвид бързото протичане на заболяването, с цел опазване на територията на община Болярово, общинската комисия взе следните решения: кметските наместници на селата Крайново и Странджа да издадат заповед за райониране на водопоя и пашата, собствениците да бъдат уведомени лично, срещу подпис за спазването на забраната - за с. Крайново 500м. от държавната граница, а за с. Странджа - да не влизат в района на граничните заграждения; усилени проверки за движението на живи животни съвместно от ветеринарните специалисти и органите на Гранично полицейско управление – Болярово; служителите на ГПУ – Болярово да затворят порталите и клоновете и да информират ветеринарните власти за целостта на съоръженията „зелена граница”; регистрираните ветеринарни лекари да извършват ежедневни стадни прегледи на животните в селата Крайново и Странджа; собствениците на животните да информират незабавно ветеринарните лекари или кметските наместници при съмнение за заболяване на животните им.

  •