Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ” ОТЧЕТЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ

15 Март 2010

Бинка Величкова

Целите и задачите, формулирани в Закона за народните читалища, се свеждат в най-общи линии до: развитие и обогатяване на културния живот; опазване традициите и обичаите на българския народ; разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката и културата; възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; осигуряване на достъп до информация. Читалище „Възраждане” – град Болярово е културна институция с богато минало, динамично настояще и благодатно бъдеще. Тук се планират и организират мероприятия, свързани с историята на града, общината и страната; така също официалните, а и религиозно-обредните празници /с традициите, обусловени от тях/.

На 12 март се проведе годишно отчетно-изборно събрание на читалището. В присъствието на читалищни членове, общественици, общински съветници и на кмета Христо Христов бяха изслушани първо проекто-промените в устава на читалище „Възраждане”, прочетени от адвокат Георги Дженков. След гласуване промените в устава бяха приети единодушно.

Костадин Иванов, председател на читалището, изнесе отчетен доклад за дейностите, реализирани през изтеклата 2009 г. А те могат да бъдат обобщени в следните направления: уреждане на библиотека и читалня; подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на празненства, конкурси и чествания; събиране и разпространяване на знания за родния край; обогатяване на музейни сбирки.

Културният календар на читалище „Възраждане” за 2009 г. е носител на разнообразни по своя характер прояви: общински празници, творчески срещи, благотворителни изложби, чествания на бележити дати от националната история и т.н.

Оформени бяха тематични кътове, посветени на: 161 години от рождението на Христо Ботев, 136 години от гибелта на Васил Левски, 131 години от националното ни освобождение и за 2 юни – денят на Ботев и загиналите за свободата на отечеството.

Не са малко празниците, на които читалище „Възраждане” беше организатор или съорганизатор: Денят на родилната помощ, Денят на лозаря, Баба Марта, 8 март, Възкресение Христово /Великден/, 8 април /Международният ден на ромите/, 22 април /Световният ден на Земята/, 6 май /Гергьовден/ и т.н.

Вече няколко години поред на 1 март се провежда преглед на художествената самодейност, където колективи и индивидуални изпълнители от общината доказват не само своя талант, но и опазеното родолюбие, съхранената си духовност.

Ежегодно на 24 май се връчват грамоти и награди на изявени просветни и културни дейци от града и общината.

През изтеклата 2009 г. се проведоха срещи с писателите Атанас Радойнов и Николай Домусчиев, чиито родови корени започват от този край. А читалище „Развитие” – гр. Елхово гостува на боляровската публика с театралната постановка „Прощални целувки”. На 1 юни – Международен ден на детето, бяха организирани спортно-развлекателни игри, шоу-спектакъл и детска дискотека. Деца от Болярово взеха участие в конкурса „Звезди в пелени” организиран от читалище „Пробуда” – гр. Ямбол. Присъдена беше втора награда за рисунка.

Читалището беше една от институциите съорганизатори на празника през септември 2009 г., посветен на 35-годишнината от обявяването на Болярово за град – ден, който дълго ще се помни. А проведената Вечер на младото семейство бе посветена на християнските традиции и нравствените ценности в българското семейство – някога и сега. В традиция се превърна и участието на мъжката певческа група в Националния преглед на коледарската песен, проведен в гр. Ямбол, където винаги печели призови места.

Освен мъжката група към читалището функционират и два женски певчески състава за автентичен фолклор, чиито изяви през 2209 г. са наситени с участия и награди – например в събора „Славееви нощи” – гр. Айтос, събора в гр. Гурково, награди от кмета на общината /екскурзии до исторически места/ и др.

Библиотечната дейност към читалището също е на нужната висота. В момента библиотечният фонд наброява 10232 книги, като периодично се обновява. Там, в градската библиотека, се провеждат интересни срещи с литературни творци, както и така наречените „уроци по родолюбие”.

През 2009 г. библиотеката се включи в проекта „Глобални библиотеки” и е една от одобрените. Ще бъде изграден безплатен интернет-център, а в него ще се въведат електронно-информационни мрежи, включително и достъп за хора с неравностойно положение.

Вторият проект, спечелен от читалището, бе на стойност 5000 лв., с които се осигури изработването на новите женски фолклорни носии.

В последвалите изказвания имаше и заслужено добри оценки за дейността на читалището, и конструктивни предложения: за обновяване на библиотечните фондове, за по-тясна връзка между работата на читалището и СОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Болярово, както и планиране на дейности, свързани с честването на един достоен юбилей през 2012 г. – 100 години читалище „Възраждане”.

От финансовия отчет стана ясно, че приходите през 2009 г. възлизат на 45818 лв., а разходите са 45700 лв., като наличният остатък е 118 лв.

Кметът на общината Христо Христов увери присъстващите, че и през настоящата 2010 г. са осигурени нужните средства за нормалното функциониране на читалището и реализиране на заплануваните дейности.

Накрая бе взето решение съставът на читалищното настоятелство да бъде петчленен и се пристъпи към избор. Според устава той е за срок от три години. И така в състава на настоятелството при читалище „Възраждане” – гр. Болярово бяха избрани: Костадин Иванов /председател/, Мария Христова /секретар/, както и Мария Маринова, Бинка Величкова, Султанка Димитрова.

Проверителната комисия се състои от трима членове: Сълза Ялъмова, Веска Христова, Желязка Кижева.

Да работи настойчиво и ползотворно – такова беше финалното пожелание на общинския кмет Христо Христов към новоизбраното ръководство на читалище „Възраждане”. За да бъде възроден духът на обновлението и себеотрицанието в името на бъдещето. А епоха като нашата наистина се нуждае от това!

  •