Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВЕЛИКДЕН В ОБЩИНАТА – ЧИСТ И ВЪЛНУВАЩ

6 Април 2010

Бинка Величкова

Ежегодно преди светлия християнски празник Възкресение Христово хората се подготвят старателно за тези хубави дни, в които властват добротата, светлината, любовта. Така е било от векове, а традицията остава.

В нашата община подготовката за празника също започна своевременно. Изготвена беше програма за благоустрояване и хигиенизиране на населените места в периода 15 март – 31 март. Ето и основните мерки, набелязани в нея: управляване на контрол от представителите на общинската администрация относно замърсяването с битови и животински отпадъци; предприемане на конкретни действия по ликвидиране на нерегламентираните сметища, като се предостави техника по населените места; провеждане на залесителни мероприятия /с фиданки/ по улиците на гр. Болярово, с. Мамарчево /в парка/, централните части на селищата Стефан Караджово, Шарково, Попово, Голямо Крушево и в двора на микродома за възрастни хора в с. Воден; оформяне на короните на декоративните дървета по улиците и в градския парк, както и засаждане на пролетни цветя пред всяко кметство и общинска сграда в населените места; опресняване на маркировките по улиците, боядисване на тротоарните бордюри и варосване на дърветата; поддържане на тревните площи и декоративните цветни градини в изряден вид; ремонт на оградите на гробищните паркове, почистване на алеите от сухи треви и храсти; извършване на ремонтни дейности по тротоарните настилки в населените места и възстановяване на асфалтовите настилки – след отстраняване на аварии по телефонните мрежи, електропроводите и водопроводните системи; премахване на строителни материали, дърва за огрев и МПС от тротоарите, като за целта се приложат наредбите на ОбС – Болярово в тази насока; почистване и ремонт на шахтата за смет между жилищните блокове в гр. Болярово от твърди битови отпадъци /и насочването им към съдовете за разделно събиране/; определяне на маршрутите за движение на домашните животни, отвеждани на паша, с цел опазване на централните улици от замърсяване.

Реализирането на всички тези основни задачи, формулирани в програмата, доведе до подобряване на облика на селищата, намиращи се в малката ни, но китна община. Необходимо е обаче по-високо чувство за обществена отговорност в душата на всеки жител към реда и опазването на хигиената по места. Ако то липсва, стореното бързо се руши, постигнатите резултати са нетрайни, а призивите на еколози и административни ръководители не намират нужния отзвук!

Приветливи и обновени, Болярово и селата от общината посрещнаха с умиление поредния Великден. Градският църковен храм гостоприемно бе разтворил врати около полунощ на 3 април /Велика събота/, където се стичаха хората. А отец Димитър с подобаващо достолепие започна тържественото си богослужение. В деня на самото Възкресение Христово /4 април/ празнични литургии бяха отслужени и в по-големите селища: Воден, Стефан Караджово, Голямо Крушево и др.

Нека с пречистени души и възкръснали в сърцата ни надежди продължим напред, повярвали завинаги в Божията любов. И в доброто, което се ражда чрез нея.

  •