Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛРС „СТРАНДЖА” ЗА 2009Г.

20 Април 2010

Управителният съвет на ЛРС „Странджа”, гр.Болярово, община Болярово, област Ямболска на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива на 26.05.2010г. в 9,30 часа, в сградата на Синдикален дом – Болярово, ул.”Девети септември” №3 ще свика редовно Общо събрание на Сдружението при следния

Дневен ред:

1. Доклад за дейността на ЛРС „Странджа” за 2009г.

2. Доклад на КРК за 2008г.

3. Приемане на бюджета за 2010г.

4. Разни

  •