Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО

26 Април 2010

На 29 април 2010 г. местната власт в Болярово ще проведе своето тридесет и второ заседание. На него ще се разгледат и обсъдят отчетите на читалищата в общината – Болярово, Стефан Караджово, Воден, Голямо Крушево, Мамарчево и Попово. На дискусия ще бъде подложена и информацията за състоянието и нуждите на Водоснабдителната и канализационната мрежа в общината и предвидените инвестиционни намерения.

В процеса на своята работа общинските съветници ще обсъдят и докладни записки относно: приемане на община Болярово за член на Сдружение „Българска асоциация за пещерен и еко туризъм”; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани на територията на общината; предоставяне под наем на земеделски земи /мери и пасища/ - общинска собственост .

Заседанието ще завърши с изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

  •