Начало » Новини » Новинa
Актуално
И В БОЛЯРОВО – ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

17 Май 2010

Янка Микова

На 14 май в СОУ „Д-р Петър Берон” се проведе първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература. След последните напътствия на г-жа Мария Маринова - класен ръководител и председател на училищната зрелостна комисия - и традиционното плисване на вода за сполука, зрелостниците заеха местата си в зала № 1 и зала № 2. При отварянето на плика с изпитните материали от директора на училището Васил Гаджуров и обявяването на Вариант № 2 присъстваха: Ваня Димитрова – старши експерт по интегрирано обучение към РИО – Ямбол, Галина Димитрова – главен специалист в дирекция „Хуманитарни дейности и инвестиционна политика”, председателят на училищната зрелостна комисия Мария Маринова, представител на местния вестник, квестори от Елхово и Бояново.

Изключително добрата организация, създадена от директора и училищната зрелостна комисия, отговорното отношение на учителите-квестори и осъщественото единодействие с полицията, направиха възможно изпитът да премине без излишно суетене, в спокойна и ведра обстановка. Многобройната документация бе правилно и надлежно оформена и заедно с изпитните материали след края на изпита, отнесена в РИО на МОН в областния град под полицейски надзор.

Тестът /40 въпроса от задължителното учебно съдържание по БЕЛ/ за едни ученици бе със средна степен на трудност, а за други – не. По 41-ви въпрос /създаване на аргументативен текст или есе по одата „Левски” на Иван Вазов /по-голяма част от учениците са писали есе на тема: ”Силата на словото”.

На 17 май се проведе вторият задължителен матурен изпит, като предметът е по избор на учениците. От общо 19 зрелостници 18 избраха да положат изпит по география и икономика и 1 – по математика. Стриктната организация се спази и този ден. При отварянето на плика с изпитните материали присъстваха същите представители от РИО – Ямбол и дирекцията по хуманитарните дейности в Болярово, председателят на училищната зрелостна комисия, както и главният редактор на вестник „Крайгранична искра”, квестори от Елхово и Бояново.

След края на изпита документацията с изпитните материали се занесе в РИО на МОН – Ямбол, съпроводена от колата на Полицейско управление - Болярово.

  •