Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДОБРОСЪСЕДСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ

22 Юни 2010

Бинка Величкова

На 18 юни 2010 година град Болярово посрещна драги гости. Кметът на Виса (Република Гърция) и общински съветник, който се занимава с аграрната политика в района, бяха посрещнати от кмета на общината Христо Христов и други административни кадри. А после се състоя среща на гостите със земеделски производители от Болярово и общината.

Двамата кметове споделиха желанието си за взаимно сътрудничество между общините относно извършването на търговски дейности. Изкупуване на земеделска продукция - предимно ечемик и фуражна пшеница - този въпрос беше детайлно обсъден на срещата. От гръцка страна бе проявен интерес към качествата на тези земеделски култури, отглеждани ежегодно по нашите земи.

След прибирането на новата реколта ще бъдат взети проби за лабораторни изследвания. Според изявленията на гръцките ни търговски партньори могат да бъдат закупени около 5 хиляди тона зърно засега, а впоследствие и други количества, ако се налага.

Обсъден беше и въпросът за транспортните разходи.

Вече седем години става изкупуване на земеделска продукция от цялата страна - това споделиха те, изразявайки задоволството от презъзходните качества на българските зърнени и други агропродукти.

Посредством обменените на срещата телефонни координати изкупните цени на зърното ще бъдат договорени допълнително... Присъстващите на срещата земеделски производители се увериха в нейната ползотворност.

Защото намерението на добри пазари е гаранция за щедро възнаграден труд.

Приятелските връзки между общините Болярово и Виса датират от години. А всяка хармонична връзка, особено в обществено - търговски аспект, е белег на цивилизованост, предприемчивост и залог за сигурност.

  •