Начало » Новини » Новинa
Актуално
45 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА СЕ ОЧАКВА ДА СЕ РАЗКРИЯТ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ”

22 Юни 2010

Лора Величкова

През месец март от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта в община Болярово получи информационна форма за кандидатстване на работодателите, желаещи да участват в проект „Нов избор-развитие и реализация. Схемата за развитие е с продължителност 3 години - 2009-2012. Чрез Бюрото по труда - град Елхово, община Болярово се информира за участие в този проект. Запознали са се с условията, по които общината като работодател може да участва и съответно и групите безработни лица на какви условия трябва да отговорят, за да вземат участие в обучението, което според информацията ще продължи 2 месеца. А след това и за самата реализация на схема „Развитие” - лицата ще работят от 9 до 12 месеца.

Освен общината информационна форма са получили и предприятията на територията й. Интерес към проекта „Нов избор - развитие и реализация” проявява и МП - „Странджа” - град Болярово. Община Болярово е подготвила цялата необходима документация за реализацията на проекта. Изготвила е заявка с изискващите се документи към нея, като съответно са определили самите лица - представители на целевите групи. Програма „Развитие” ще стартира и ще се реализира на територията на общината в 2 дейности: пътен строител и помощник в строителството, като в тази дейност ще се ангажират 25 лица, които ще работят на територията на общината по поддържането на четвъртокласната пътна мрежа, а също и улиците и пътните съоръжения, които са изградени по прилежащата пътна инфраструктура.

Другата дейност, много важна за община Болярово, ще ангажира 20 лица - професия, свързана с опазване на околната среда, която за нашата община – намираща се в един от най-чистите в екологични райони, е от особена важност.

Община Болярово се е обърнала към НТС - Ямбол, филиал Елхово, които имат необходимите кадри и капацитет да извършат обучение на лицата. По всяка вероятност общината като работодател ще предостави за обучение през Бюрото по труда 60 лица, като след завършването на професионалния курс ще се извърши подбор и само 45 от обучавалите се ще бъдат назначени. Община Болярово съвместно с НТС - Ямбол се договориха обучението да се извърши на територията на общината, като обектите и материалите, работното облекло и инструменти, необходими за практическото обучение, ще бъдат осигурени от общината. Лицата, които са определени за обучението, и за общинската администрация на Болярово, както и останалите работодатели на територията, очакват финансирането по проекта „Нов избор - развитие и реализация” в най-скоро време.

  •