Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА XVIII ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НО ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ-БОЛЯРОВО

1 Юли 2010

Лора Величкова

На 29 юни 2010 година в град Болярово се проведе второто заседание на Осемнадесетата отчетно-изборна конференция на Общинската партийна организация за периода май 2009 - юни 2010 година.

Председателят на ОБС на БСП Атанас Дженков откри заседанието, като предложи с едниминутно мълчание съпартийците му да почетат паметта на Димитър Желев - зам.- председател на Общински съвет на БСП-Болярово.

Гости на конференцията бяха: Атанас Мерджанов - народен представител от Коалиция за България и Председател на областен съвет на БСП - Ямбол, Мария Маринова - коалиционен партньор от БЗНС „Александър Стамболийски”.

За председател на заседанието беше избран Димитър Драгоманов, а за протоколчик Елена Анева.

Три временни комисии бяха избрани за помощни органи на заседанието:

комисия по проверка на пълномощията с председател Дойчо Янев и членове Мария Тодорова и Петя Димова; комисия по решенията на второто заседание на осемнадесетата конференция с председател Ангел Тодоров и членове Тодорка Проданова, Ангелина Иванова, Елена Георгиева и Бонка Ставрева и комисия по провеждане на избора за член на Общински съвет на БСП с председател Жельо Желев и членове Христо Петров и Красимир Григоров.

По първа точка от дневния ред председателят на Общинския съвет на БСП Атанас Дженков представи отчета си за дейността на съвета за изпълнение на решенията от заседанието на 47-я конгрес на БСП от 18.10.2009г.

Като основни насоки за дейността на БСП в отчетния период бяха отбелязани цикъла от отчетни събрания, основен акцент на които е изпълнение на решенията на 47-я конгрес на БСП. Периодът обхваща участието на партията в подготовката и провеждането на изборите за Европарламент и избора за Народно събрание - 2009г. Във връзка с разширението на конгреса са се приели основни задачи и първият етап е проведен успешно, а именно формиране на работни групи и уточняване на механизма за изпълнението на задачите. С провеждането на разширеното заседание се очаква да се даде ход на втория етап, където акцентът ще бъде оценка на местната политическа обстановка.

В отчета за периода важно значение заема подготовката и провеждането на изборите за Европарламент и Народно събрание, като за всеки от двата избора е бил сформиран Общински предизборен център. Отчита се успехът в изборите за Европарламент на БСП като останала втора политическа сила след ГЕРБ. А в 31 ЯМИР Коалиция за България бе първа политическа сила, като на областно ниво община Болярово постигна най-високи резултати. Като основен извод се извежда, че Общинската партийна организация на БСП затвърдява водещата си позиция в лявото пространство, а с нея и влиянието си като първа политическа сила в общината. Дженков посочва и състоянието на ОПО: проведени са събрания при значително добра активност, на които са разглеждани проблема за първа политическа сила, като на областно ниво община Болярово постигна най-високи резултати. Като основен извод се извежда, че Общинската партийна организация на БСП затвърдява водещата си позиция в лявото пространство, а с нея и влиянието си като първа политическа сила в общината.

Посочва, че дейността на общинския съвет на БСП се осъществява в 4 направления: организационно-политическа дейност; социално-икономическа дейност и местна политика; медийна и информационно пропагандна дейност и връзки с обществеността; работа с коалиционните партньори, политически партии и движения. Като конкретни мерки в отчета се посочват предстоящите задачи на БСП, съобразени с нейната мисия „да бъде силна, критична и ефективна лява опозиция”. А като констатации и изводи се посочват: по-нататъшното организационно укрепване и реформиране на дейността на партийните структури и органи; воюване за позитивни нагласи на левицата като политически субект; предприемане на практически действия за разширяване влиянието в обществото,както и задачите по подобряване и реформиране на организационната дейност, които включват - водене на редовен партиен живот, повишаване на взискателността на ОБПС и ОБКК към ОПО, предприемане на практически действия за изменение на социалния, образователния и възрастовия състав на Общинската организация и други важни и належащи промени. Засегнати бяха и задачите с приоритети за перспективно развитие и установяване на ефективен информационен обмен между структурите на БСП и местните общности. Изчерпателният си доклад Атанас Дженков завърши със задачи за политиката на партията в новите реалности и подготовката им за предстоящите избори през 2011г. Наблегнато беше на ангажирането на социалистите, особено свързаните с бизнес средите, за привличане на младите и обучение на новопривлечените вече членове, както и на разработката на специален план на предстоящите избори.

Лиляна Атанасчева, председател на Контролно-ревизионната комисия, също представи своя отчет. Като основен проблем тя отчете смъртността на членовете на партията на местно равнище и като препоръки сподели работа по привличане на нови членове, търсене на контакти с малцинствените групи, млади хора и активизиране по повод предстоящите избори.

На конференцията бяха приети решенията за приемане отчетите за дейността на ОбС на БСП – Болярово за периода май 2009 - юни 2010г. и отчетът на контролната комисия, както и утвърдените мерки и инициативи за дейността на Общинската организация на БСП – Болярово.

По предложението за избор на член на Общинския партиен съвет, заседателите решиха да променят броя на гласуваната преди време от тях точка - от 15 на 17 и да приемат и тримата предложени, вместо да изберат един от тях. Приети бяха Георги Георгиев от с. Ситово, Петър Гурманов - общински съветник от с. Мамарчево и Янка Симеонов - гр. Болярово.

По точката за изказване на мнения партийните членове бяха доста активни.Разбира се, поискаха да чуят най-вече мнението на народния представител Атанас Мерджанов, като най-запознат с политическата обстановка в страната и нагласата на избирателите за предстоящите избори. Той поздрави всички за успешните резултати и призова на местно, както и на национално ниво, социалистите да са единни и най-вече да развенчават лъжите, изричани за тяхната партия. Неговото мнение е, че положението в страната наистина е тревожно, че никога в досегашния си политически живот не е имало толкова драматизъм в решенията, смяна на ръководството е необходимо, но силно се съмнява това да стане изцяло. ”План Първанов” не знае има ли, нито има информация президентът да е упълномощил някого да говори за това. Депутатът поздрави кмета на общината Христов за активността и постоянството му и изрази увереност за бъдещите избори, като призова към единност и спешно активизиране.

Христо Христов, кмет на община Болярово, сподели също тревогата си за тежките проблеми в общината, спада на електората на БСП, но като цяло смята, че общинската партийна организация има добра координация и се поддържа ритъм и между областната партийна управа. Работи се в екип на местно ниво - общинска администрация, кметове и кметски наместници, сътрудничеството е на добро ниво.

Като своя донякъде грешка отчита твърде либералната политика на БСП по отношение на местните представители на други политически сили. Голяма беда, според Христов, е и фактът, че финансовият министър не познава или не иска да разбере положението на малките общини и проблемите им.

Според Христо Христов план за предстоящите избори е необходимо да се приеме, самият той има идеи за някои проекти, но като цяло е убеден, че годината ще е тежка.

Госпожа Маринова Маринова, представител на коалиционните партньори БЗНС „Александър Стамболийски”, благодари за поканата и призова за обединяване на силите. Въпреки нежеланието си да дава напътствия, тя е силно притеснена от трудния период и предстоящите избори, но на територията на общината движеща сила, според нея, наистина е БСП.

Отношение взе и Костадин Иванов, кмет на село Голямо Крушево. Той има най-много новопривлечени членове, жители на повереното му село. Негова препоръка бе това да стане на национално ниво.

А Пламен Пенчев сподели, че по негово мнение бъдещето на партията трябва да е свързано с нови млади кадри и трябва да се работи именно в тази насока.

Янко Симеонов беше категоричен, че са необходими бързи и резки мерки и смяна на ръководството, а кметицата на Воден - Елена Анева, също изказа подобно мнение и сподели убеждението си, че въпреки тревожната ситуация, управляващата партия ще пробие отново на територията на общината.

След всички дискусии конференцията беше закрита с очаквания и надежди за предстоящите избори, но и с пълната увереност, че предстои и много работа и трудностите тепърва предстоят на БСП, докато дойде време да се поздравят с необходимия успех.

  •