Начало » Новини » Новинa
Актуално
И В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЖЪТВАТА E В ХОД

6 Юли 2010

Бинка Величкова

Въпреки кризите на лятото земеделските дейности следват разумно своя ход.

Жътвата започна по-рано от обичайните срокове в община Болярово. Още към средата на месец юни комбайните навлязоха в площите с ечемик.

Тази година засетите с есенници ниви са общо 103 810 декара, като най- голям дял заема пшеницата – 74 400 декара, ечемикът – 12 170 декара, а с рапица са засети 16 590 декара. Освен това площта, заета от есенен кориандър, е 3560 декара.

За съжаление още в началото на жътвата започнаха превалявания, а това удължи сроковете. Но 80 % от площите с ечемик са вече ожънати. Предстои жътва в полята, разположени в полупланиниските райони.

Поради продължителното пролетно засушаване добивите от ечемик са сравнително ниски – средно 260 кг. от декар. Само от полята, които се намират в равнинната част, е получен добив 300 или над 300 кг. от декар. Като цяло в сравнение с миналата година добивите от ечемик са по-ниски. Но зърното е с добро качество, съхранява се правилно от земеделските производители. Неговата реализация все още не е започнала.

Падналите валежи в началото на юли забавиха донякъде жътвата на пшеница. Но в Болярово, Мамарчево и Попово тя вече започна. Предварителните очаквания относно добивите на пшеница са около миналогодишните – над 300 кг. от декар.

Ожънати са вече и над 50 % от площите, засети с рапица, като добивите от нея са сравнително добри.

Радващ е фактът, че в землищата на Болярово, Голямо Крушево, Ружица и Стефан Караджово започна предсеитбена обработка на площите, освободени от ечемика и рапицата – грижовните земеделски стопани ги подготвят своевременно за следващата аграрна година.

  •