Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЕРТИФИКАТИ ЗА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

14 Юли 2010

Лора Величкова

На 12 юли 2010 г. представители на Центъра за изпитване и европейска сертификация пристигнаха в град Болярово, за да връчат на общинското ръководство следните сертификати. По тържествен начин , в присъствието на председателя на Общинския съвет Атанас Дженков, административни ръководители на отдели, дирекциии, служби, на общинския кмет Христо Христов бяха връчени сертификати за това , че общината е внедрила и прилага сиситема за управление на околната среда. Сертифицирана съгласно стандарта ISO 1401:2004. Освен него – сертификат , че е внедрила и прилага система за управление на здравето и безопасността при работа.Сертифицирана съгласно стандарта BS OHSAS 18001: 2007. Третият сертификат е документ, удостоверяващ, че община Болярово е внедрила и прилага система за управление на качеството. Сертифицирана съгласно стандарта ISO 9001: 2008.

И трите сертификата са с обхват : местно самоуправление; административно, правно и информационно обслужване на граждани и юридически лица. Валидността на издадените сертификати е от 1юли 2010 г. до 30 юни 2013г., подписани от ръководителя на ОССУ инженер Мария Тонева.

Кметът Христо Христов благодари и с признателност отбеляза , че фирмата, изработила сертификатите , е направила около 15 хиляди лева дарения за общината – факт,който говори много в днешното трудно време.

  •