Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО

20 Юли 2010

Лора Величкова

На 16 юли от 13 часа се проведе заседание на постоянните комисии към Общинския съвет.Те разгледаха материалите за заседанието на Общинския съвет,което ще се проведе на 21 юли 2010г. от 09.30 часа.

От 13 часа започна заседанието на постоянната комисия към Общинския съвет Болярово по бюджет, финанси,общинска собственост и икономика в състав- председателят Петър Гурманов и членовете-Донка Ботева, Димитър Драгоманов, Дора Добрева Стоянова и Николай Недев. По дневния ред те разгледаха точки 1,4,7,8,9,10,12.

14.00 беше началният час на заседанието на постоянната комисия към ОбС Болярово по образование, култура,спорт и туризъм в състав- председател Мария Тододрова и членове Петър Гурманов и Донка Ботева. Комисията разгледа и одобри за внасяне докладните по точка 1,3,5и 13 по дневния ред.

В 14.40 точки 1,5,6,11 бяха започнати да се разглеждат от комисията по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за предотвратяване на конфликт на интереси в състав: Красимир Григоров-председател и Мария Тодорова и Николай Недев – членове.

Постоянната комисия по здравеопазване , социална политика и и вероизповедания в състав Султанка Христова – председател и членове Димитър Драгоманов и Пламен Петков заседава от 15л10 и разгледа точки 1,2,3 и 5 от дневния ред.

Последната комисия,която заседава в този ден беше постоянната комисия към ОбС Болярово по устройство на територията, благоустрояване, инфраструктура , околна среда и Европейски програми. Началния час беше 15л40, състава- Дора Добрева Стоянова – председател и Красимир Григоров и Пламен Петков членове. Бяха разгледани и приети точки 1,3,7,8, 9,10 и 13 от дневния ред.

  •