Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОРЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МОНИКА КИРХОФС- ЛОЙКЕР В ДВУИ- С. МАЛКО ШАРКОВО

23 Юли 2010

Лора Величкова

На поредно посещение в ДВУИ- С. Малко Шарково пристигна Моника Кирхофс- Лойкер от Сдружението за подпомагане на домове за стари хора с увреждания (Кьолн, Германия) на 19 юли 2010 година.

Този път заедно с нея пристигна и Гертруд Елснер- специалист по лечебна гимнастика., която ще обучава медицинския персонал. Целта на това обучение е чрез определени рехабилитационни движения, някои от домуващите да се подобрят и с времето да се създадат други групи, които след време да се отделят в Защитени жилища,вече стававайки по-самостоятелни и приобщени за социален живот.

От 6 години Сдружението работи съвместно с ДВУИ, като 3 пъти в годината идват за да продължат обучението на персонала, с цел подобряване на общуването им с домуващите.

На 22 юли кметът на община Болярова Христо Христов и социалният работник Димитрина Кирова се срещнаха с Моника Кирхофс- Лойкер. На срещата присъства и директора на дома Дафинка Георгиева. Н работната среща се обсъдиха досегашните резултати, положителните промени и бъдещите планове, касаещи промините в Дома. Някои от тях са разширяване на блоковете на домуващите, по- точно тези, в които все още липсва помещение за всекидневна, както и следващите стъпки по проекта за Защитено жилище в село Стефан Караджово, подобно на вече откритото такова в Болярово. Въпреки известните трудности, срещнати досега за финансирапннето на такъв проект, желанието и на двете страни за съвместно сътрудничество продължава и все повече положителни резултати са налице. Такива ще има и за в бъдеще.

Госпожа Кирхофс- Лойкер изрази удовлетворението си от постигнатите резултати досега, благодарение на всички тях- на персонала, на директора Дафинка Георгиева, на отзивчивостта на Христо Христов. Тя каза,че промяната за последните 6 години е очевидна , факт са вече двете защитени жилища- в Болярово и в самия ДВУИ- с.Малко Шарково. Много от домуващите жини имат коренна промяна в уменията, дори във визията.

Резултатите от сегашното обучение очаква да видят при следващото им посещение, което още не е уточнено.

  •