Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ПО ЗАЕТОСТТА

28 Септември 2010

Бинка Величкова

На 24 септември в град Ямбол се проведе заседание на Областната комисия по заетостта, ръководено от заместник-областния управител Нели Кадиева, която е председател на комисията.

От община Болярово взе участие заместник-кметът Жельо Желев, член на въпросната комисия.

Най-напред беше разгледан въпросът за актуализацията на състава на комисията по заетостта към Областния съвет за развитие- град Ямбол.

А после започна обсъждането на регионални програми, визиращи включването на безработни лица в съответните дейности, където биха могли да бъдат обществено полезни. Освен това участието в програмите им гарантира трудови доходи за тяхната социална обезпеченост.

На заседанието присъства и Кольо Колев, директор на регионалната служба по заетостта – град Бургас.

Господин Желев уместно изтъкна,че община Болярово е по програма, която ще осигури заетост на лица по проект «Нов избор- развитие и реализация,схема «Развитие». Касае се за 30 лица, които ще работят в продължение на една година по дейностите: пътен строител по обектите на общинската пътна мрежа(15 души); помощник-строител в довършителните дейности на сградите от фонд «Общинска собственост». Както и участие в ремонтните дейности на улици и тротоари в населените места. Тези общо 30 лица от общината ще бъдат подбрани от дирекция «Бюро по труда»- град Елхово с подразделение в град Болярово. В продължение на два месеца те ще бъдат обучавани по двете специалности от лицензирана фирма, като за този срок на обучение ще получават стипендии.Всеки,завършил успешно курса на обучение , ще получава по време на едногодишната си работа трудово възнаграждение в размер на минималната за страната ни работна заплата.

И двете специалности, по които ще работят участниците в проекта, са с голяма обществена значимост за нашата община. Тези дейности предполагат висока ефективност по подръжка на инфраструктурата.

  •